Inspiration

Trender från Tyska Trädgårdsmässan i Wittstock

Precis som man i Tyskland sedan många år har BUGA utställningar på nationell nivå, så finns det också park- och trädgårdsutställningar i de olika delstaterna för att lyfta mindre städer med eftersatt underhåll och saneringsbehov.

[…]

Park

Det Gröna Tyskland – Hansestadt Bremen

Från sommarens studieresa till det gröna Bremen. I hjärtat av den gamla hansastaden finns många gröna sevärdheter.

[…]