Elektrisk gatudammsugare städar upp i utemiljön

Foton i artikeln: Nicklas Karlsson/Högtryckscenter i Väst AB

Acamas VD, Claes-Anders Malmberg, har länge följt utvecklingen mot elektriska arbetsmaskiner och precis som många andra, fascineras han av den på många håll närvarande gatudammsugaren. En smidig kom-så-går-vi maskin som visar sig importeras av Högtryckscenter i Väst AB. Namnet på maskinen är Glutton och Claes-Anders bestämde sig för att ta reda på mer om maskinen och konceptet bakom. Därför intervjuade Gröna Trender importörens säljansvarige Nicklas Karlsson.

GT: – Vad ligger bakom utvecklingen av gatudammsugaren?

Nicklas Karlsson: -Trots att befolkningen idag är väl upplysta om miljöfrågor och den negativa miljöpåverkan vår nedskräpning medför, ser vi tyvärr ett ökat behov av renhållning på offentliga platser. Gatudammsugaren är framtagen som ett komplement till sopmaskinsföraren och ett effektivt hjälpmedel till gatsoparen eller skräpplockaren. Den minskar både fossila utsläpp och bullernivån i våra stadskärnor. En stor fördel är att man med denna typ av utrustning kan utföra städning av områden på alla dygnets timmar. Maskinen körs med filtersystem som möjliggör dammfri miljö. Glutton är utrustad med kraftfullt sug, effektiv arbetsbelysning, ljudnivån är väldigt låg och maskin är 100% fossilfri.

GT: – Hur är åtkomligheten på trånga ytor med mycket markutrustning?

Nicklas Karlsson: – Man kommer åt smuts under bänkar, bakom cykelställ, i buskar och i trånga hörnen. Kort sagt, man kan städa där konventionella sopmaskiner inte kan städa. Maskinen är också effektiv på att suga upp cigarettfimpar, krossat glas, hundavföring, löv och PET-flaskor. Den kan också städa på gräsmattor och lekplatser där besökare ofta lämnar skräp efter sig.

Nicklas Karlsson: – Glutton är utrustad med drivmotor, automatisk broms och ett kolfibersugrör med låg vikt, för maskinanvändarens ergonomi. Smutsen som sugs in i röret hamnar i ett 240L standard-sopkärl med säck, som man enkelt rullar av maskin utan några monotona lyft. Det innebär att maskinanvändaren aldrig fysiskt behöver vidröra något av den smuts maskinen tar hand om. Maskin har lång drifttid. Detta innebär att man kan arbeta med maskinen ett helt arbetspass utan att behöva tänka på laddning av batteripaketet. Laddaren är inbyggd i maskin och kopplas in i vanligt 230v uttag i slutet av arbetsdagen, vilket gör det enkelt skifta uppställningsplats för maskinen till nästa arbetspass.

GT: – Det verkar vara en maskin med många fördelar. Men har den inget på minussidan?

Nicklas Karlsson: – Nackdelen med denna typ av maskin är att den inte har samma avverkningskapacitet som en konventionell sopmaskin. Maskinen är inte optimal att använda vid stränga vintrar på grund av halka och snö. Är det dessutom långt mellan arbetsområden förflyttar man maskinen med hjälp av släp eller skåpbil.

GT: – Det är sånt man får ha i åtanke förstås. Men den är onekligen ett välkommet inslag i stadsbilden med sin tysta gång och arbetsbesparande insats. Renhållningsarbetet är ofta tungt och slitsamt och då är det skönt att ha med sig en smidig kom-så-går-vi maskin ute på stan. Tack för att du tog dig tid att besvara mina frågor om gatudammsugaren som jag setts användas ute i fler och fler kommuner.

3

Nicklas Karlsson, Högtryckscenter i Väst AB & Claes-Anders Malmberg, Acama AB

Fakta

Högtryckscenter i Väst AB är generalagent för Goupil elektriska arbetsfordon & Glutton elektrisk torg- & gatudammsugare.

Kontaktuppgifter: Nicklas Karlsson

nk@htcab.com

Tel: 070-528 57 53