Upptäck kulturarvet på våra kyrkogårdar

Foto: Norrköpings pastorat

Kyrkogårdsförvaltningen i Norrköping satsar på kulturarvet. Tillsammans med Norrköpings pastorat utvecklar Kyrkogårdsförvaltningen appen Kyrkovarvet, som är en digital guide. Syftet är att synliggöra och sprida kunskap om kyrkornas och kyrkogårdarnas viktiga kulturarv.

Nyfikenheten på kyrkornas och kyrkogårdarnas kulturarv är stor bland allmänheten. Tidigare har traditionella guidningar skett på ett antal kulturhistoriskt intressanta gravplatser i Norrköping. Lokala profiler och deras betydelse för Norrköpings som stad har lyfts fram. Historier har berättats om händelser som är kända eller kanske till och med riskerar att glömmas bort. Guidningarna har alltid dragit mycket människor.

Våra kyrkor och kyrkogårdar har mycket att berätta om vår historia och vår kultur. Att veta mer om historiska byggnader, föremål och människor som gjort avtryck i historien är inte bara spännande. Det kan också ge en större förståelse för nutiden och varför omvärlden ser ut som den gör idag.  

Genom appen Kyrkovarvet görs kulturarvet tillgängligt på ett enkelt sätt. Vem som helst kan gå en guidad tur när som helst, genom att installera appen. I appen kan man gå guidade turer på kyrkogårdar och i kyrkor, läsa om kyrkornas inventarier, lyssna på eller läsa om föremål, gravar, människor och platser.

Först ut har Norrköpings krematorium med tillhörande Krematorielund varit, samt stadskyrkan S:t Olai kyrka. Lanseringen av appen skedde under allhelgonahelgen i höstas och den laddades då ner av över 200 personer på en helg.

Ett av våra uppdrag är att förvalta och berätta om våra fantastiska kyrkobyggnader och kyrkogårdar. Kulturarvet är ett av de områden som allmänheten har en hög förväntan på att vi ska förvalta och förmedla, det har Svenska kyrkans undersökningar visat.

Nu är ambitionen att det ska bli enklare att lära sig om kyrkorna och deras historia och att all information ska finnas samlad på ett och samma ställe. I Norrköping finns 25 kyrkor, 7 kapell och 23 kyrkogårdar och ambitionen är att alla så småningom ska finnas med i appen.

-Det är ett stort arbete, säger kommunikationschef Cilla Holmqvist. Så det kommer att ta tid innan alla kyrkor och kyrkogårdar finns på plats. Men vi märker att människor är intresserade av appen och tycker att den är spännande. Det är lite av en trend vi ser idag att människor intresserar sig för historia.

Appen kommer att ge pushnotiser när en ny kyrka, kyrkogård eller berättelse har lagts in.
-Vi vill gärna få människor att komma ut och upptäcka vad som finns i våra kyrkor och på våra kyrkogårdar. Det ska vara spännande att använda appen, säger Cilla Holmqvist.

Tanken är att appen Kyrkovarvet i framtiden även skulle kunna omfatta andra städer. 

Annelie Tollerå, Kommunikatör i S:t Olofs Församling, Norrköping

Fakta

Kyrkogårdsförvaltningen i Norrköpings pastorat sköter om gravsättningar, vårdar de allmänna ytorna på begravningsplatserna samt sköter administrationen enligt begravningslagen. Totalt finns det 23 kyrkogårdar i pastoratet.

https://www.svenskakyrkan.se/norrkoping/kyrkovarvet