Spara vatten i blomsterurnorna

Foto: Acama AB

Sommarplanteringarna består mest av blommor i urnor, amplar och andra kärl. Frilandsplanterade annueller är inte lika vanliga i kommunala parker och hos bostadsbolagen. Planteringskärlen används ibland både för vår-, sommar- och höstflor och ger stor blomsterprakt under sommarsäsongen. Mycket arbete läggs ner på att planera och få fram attraktiva blomsterprogram som lyfter hela området. Att få sommarblommorna på plats är ofta signalen till alla kommuninvånarna att nu är det skollov, semester och dags att njuta av vår gemensamma blomsterfägring.

Och när planteringen väl skett är våra skötsellag regelbundet framme och rensar ogräs, plockar bort vissna blommor och vattnar vid behov. Hur mycket det kostar exakt per blomsterurna är inte alla medvetna om men att det är dyrt och tidskrävande är förstås känt både i förvaltningarna och hos allmänheten. Men det är för det mesta värt varenda krona. Sommarplanteringarna sprider mycket glädje och ger bra pang för pengarna för att använda ett slitet uttryck.

Men det har hänt något ute i kommunerna som vi får allt större problem med. Vattningens förutsättningar har förändrats. Tidigare gick det ofta bra att skötselentreprenören eller vi själva kopplade in oss på brandposterna (med egna inkopplingar) och tappade bevattningsvattnet från närmsta vattenpost. Smidigt, rejält flöde och för det mesta utan kostnad. Den tiden är förbi. Säkerheten för VA-nätet kräver med rätta att inga obehöriga kopplar in sig och vi är hänvisade till ett fåtal vattenkiosker eller egna pumpanläggningar i sjöar och vattendrag. Att vattna med dricksvatten var ju också ett stort slöseri med det värdefulla dricksvattnet.

Det är nu problemen med vattning av planteringarna börjar bli synliga. Vatten ska pumpas upp, fyllas i större eller mindre tankar och köras ut till planteringsställena. Vanligast är att vi har en tusenliters-tank på en släpkärra eller skåpbilsflak. Vissa har större tankar och använder t ex rengjorda saltvattensspridare från vinterväghållningsarbetet. Och mycket vatten går det åt. En vanlig säsong brukar vi räkna med att vattning sker cirka 15 gånger.

En typisk kravbeskrivning för vattning kan se ut så här:
När: Vattning skall ske varje vecka from 15:e maj tom 15 augusti. Varannan vecka from 16 augusti tom 15 september.
Andra säsongen: Vattning skall ske varannan vecka from 15 maj tom 15 september.
Hur: De 15 översta cm ska genomvattnas och luckras både innan och efter vattningen för att växterna på bästa sätt ska kunna ta till sig vattnet. Bevattning får ej ske i full sol.
Perenner vattnas med stril eller vattenspridare, ej hårt tryck, ej direkt på blommorna
Automatikbevattning:
När: Sätts ut och igång innan 1/5. Töms innan 15/10.
Hur: Där det finns automatbevattning ansvarar entreprenören för att sätta igång utrustningen
på våren och vid tillsyn/städning/kontroll av området en gång i veckan kontrollera att utrustningen fungerar.

Så hur kan vi då minimera vattenåtgången? För det första gäller det att minska avdunstningen. Vattnar du jorden ovanifrån på traditionellt sett försvinner mer än hälften av vattnet genom just avdunstning. Bevattningsreservoar inne i kärlet är viktigt och minskar antalet gånger vi behöver dit och vattna. Men det räcker inte. De varma sommardagarna blir allt fler och vi behöver bättre vattenhållande förmåga i planteringsjorden. Pimpsten är exempel på både vattenhållande och dränerande material som väl tjänar sitt syfte. Ännu en metod är att blanda in 20% biokol i planteringsjorden. Biokolen ger både näring och har en god vattenhållande förmåga.

Ändå kommer vi framöver att behöva fokusera mycket mer på hur vi kan spara på vattenåtgången i våra sommarplanteringar. För tio-tolv år sedan brukade jag räkna att skötselkostnaden per m2 blomsterurna låg på mellan 2-3.000 kr exkl moms, för ogräsrensning, putsning av blommor och vattning. Jag kan säga att det räcker inte längre, inte alls. Det var i en annan tid. När skötseln skedde på andra villkor och innan de pågående klimatförändringarna var lika påtagliga som idag. Det är dags att tänka om och göra rätt. Och sätta rätt prislappar på vattningen också förstås.

Priserna i bilden nedan avser säsongen 2011.

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

Vi har en kurs som berör bevattning – “Vatten på allmän plats”
I denna kursen går vi på djupet i ämnet, och hur vi tacklar utmaningarna framöver.

Klicka här för att läsa mer om kursen!