Vad är regnträdgårdar?
Inspiration

Vad är regnträdgårdar?

Regnträdgårdar har blivit allt mer populära de senaste åren. En regnträdgård är en trädgård som är designad för att dra nytta av regnvatten och minska risken för översvämningar.. […]

Hur dränerar vi bäst våra ytor?
Gata

Hur dränerar vi bäst våra ytor?

Att dränera ytor är en viktig åtgärd för att förhindra översvämningar och skador på byggnader och infrastruktur. Genom att leda bort överflödigt vatten från ytan och från djupet, kan vi minska risken för skador och öka säkerheten för människor och egendom.. […]

Klimatsmarta lösningar för utemiljön
Park

Klimatsmarta grönytor i slutna system

Vattenfrågan har kommit i fokus de senaste åren och ännu mycket mer i år. Torkan kräver mer bevattning än vi har varit vana vid. Många förvaltningar har vattentankar efter traktor eller på servicebil och vattning sker på vitt skilda ställen. […]

Kyrkogård

Spara vatten i blomsterurnorna

Sommarplanteringarna består mest av blommor i urnor, amplar och andra kärl. Frilandsplanterade annueller är inte lika vanliga i kommunala parker och hos bostadsbolagen. […]

Varför slingrar sig floden
Inspiration

Varför slingrar sig floden?

Den här artikelserien handlar om vatten utifrån ett estetiskt perspektiv där Nigel Wells delar med sig lite av sina erfarenheter från närmare 40 år som konstnär och anläggare av småskaliga vattenanläggningar.. […]

Inspiration

Det gröna Indien 2 – rent vatten i Pune

Vintern 2018 är Gröna Trender på reportageresa i västra Indien för en serie inblickar i Indiens utemiljöer. Just idag den 23 februari åker vi med guide och chaufför i det indiska Oxford, fyrmiljonersstaden Pune.

[…]

Park

Återskapande av våtmark

Våtmarken har en viktig roll för den biologiska mångfalden, och när den förändras drabbar det massor av djur och växter som lever där.

[…]