Anrika VM-stadion i Malmö topprenoveras med ny metod

Foto: Olle Bolmelind

I mitten av maj visade företaget hur det går till att fräsa bort den gamla gräsmattan på några timmar och förbereda för nysådd. Platsen var anrika Malmö Stadion, byggd och invigd till VM 1958. Drygt 80-talet representanter för kommuner och planhållande föreningar i hela södra Sverige fanns på plats för att se och lära.

– Den här metoden är väldigt vanlig i England och på kontinenten, men inte i Sverige än så länge, förklarade Richard Heywood. Här används fortfarande mer traditionella metoder, med luftning, topdressning och hjälpsådd. Det ger acceptabelt resultat på kort sikt, men fordrar stora och kontinuerliga arbetsinsatser för att hålla spelbara planer.

Campeys metod går ut på att fräsa bort det gamla toppskiktet ned till 50 mm av gräsytan. Det tar 4-5 timmar. Materialet körs bort och ersätt med nytt, varefter sådd sker med specialframtagna, snabbgroende gräsblandningar. Efter 3-4 veckor är det nya gräset etablerat, och sex veckor efter sådd kan planen vara fullt spelbar.

– Det här fungerar också bra inom golf och lawntennis, hävdade David. Vi har bland annat behandlat banorna på Wimbledon.

– Att döma av intresset för den här gräsrenoveringsdagen tror vi att metoden vinner stark terräng på den svenska marknaden framöver, säger Kjell Lilja från Stockholms Golf & Turf, ett av företagen bakom arrangemanget. Metoden är väldigt kostnadseffektiv och ger ett fantastiskt fint resultat, tillägger han.

Övriga företag som deltar i Stadionprojektet är Golf & Trädgård AB och Skånefrö AB som tillsammans med Stockholms Golf & Turf AB bildar Turfcenter. Denna konstellation sammanför kunskap och kompetens från tre olika företag med det gemensamma målet att öka kvaliteten på Sveriges grönytor. Turfcenter är Sveriges största aktör för att öka kunskap och kvalitet vad gäller aktiva grönytor.

Besökarna på gräsrenoveringsdagen fick också se resultatet av totalrenoveringen av intilliggande Swedbank Arena, ett projekt som genomfördes tidigare i år med färdig gräsmatta för att hinna bli klar till den allsvenska premiären.

Olle Bolmelind, redaktör och ägare till affärstidningen Grönytekontakt

Fakta

Grönytekontakt är Sveriges heltäckande nyhets- och annonstidning för den professionella grönytesektorn. Tidskriften startades 1992 och utkommer med 6 nr per år. 

Vi satsar hårt på att ständigt bli bättre med fler nyheter och reportage från olika delar av den gröna sektorn. Både vad gäller golfbanor, parker, kyrkogårdar, fotbollsplaner, bostadsområden med mera. På produktsidan redovisar vi det allra senaste. Både i fråga om maskiner, utrustning, gräsfrö, gödning, skötselmetoder och allt annat som varje professionell person inom denna sprirande bransch har nytta och glädje av i sitt dagliga arbete.