Varför kan en vanlig park vara dyr att sköta?

Samtliga foton: ACAMA AB

En park någonstans i södra Sverige. Vi befinner oss i en mindre tätort som ingår i en större kommun. Grönytor är viktiga inte bara i innerstaden utan också ute i ”byarna” och självklart ska inte kommuninvånarna ha lägre skötselstandard i ytterområdena än i innerstaden. Men det krävs andra skötselmetoder, skötselklasser och materialval för att få rationell skötsel på ytor som sköts på lite avstånd från depån.

Det är vanligt att vi inte reflekterar tillräckligt på en individuell ytas skötselkostnad utan bara ser helheten med genomsnittliga m2-priser för alla skötselytor eller kostnaden utslaget per kommuninvånare. Men om vi går ner på den enstaka-ytans-nivå får man en väldigt konkret diskussion som är lätt att omsätta i praktiken.
Parken är drygt hundra meter lång och lite mer än 40 meter bred. 4000 m2 skötselyta som består av kortklippt gräs, grusgångar, friväxande buskage och parkträd. En mindre blomsterurna och en papperskorg finns intill några stenbänkar att sitta på.

Bild1

Det som gör ytan dyr att sköta är främst det kortklippta gräset som ligger i en ungefärlig varannan-vecko-klippnings-klass och de ganska omfattande grusytorna som behöver harvas/ ogräsbekämpas några gånger per säsong. Gräskanterna har inget kantstöd som hindrar gräset från att växa ut i grusytan. Det finns inga ”barmarksögon” runt parkträden utan gräset växer precis intill trädstammarna.

Det finns nästan inget grus på grusgångarna utan det är mest packad jordyta. Systemet med grusgångarna är kraftigt överdimensionerat med två parallella gångar fast det uppenbart inte finns någon nämnvärd gångtrafik inne i parken. Flera mindre buskage har planteringsluckor där det saknas växter. Underhållet av parken lämnar alltså en del att önska men det är absolut inte en ”bortglömd” skötselyta utan ren och normalskött.

Presentation2

Vad kostar det då att sköta en sån här avsides belägen parkyta? En parkarbetare kostar drygt 500 kr ex moms i timmen, inklusive servicebil, småmaskiner och handverktyg.  En större åkgräsklippare som hjular ute i ”byar” kostar cirka 800 kr i timmen exkl moms förutsatt att den har fullt arbete i en ”by eller tätort” större delen av en arbetsdag. Samma kostnad ungefär för en redskapsbärare med ogräsharv som ska komma ut några gånger per säsong. Och då behövs också arbete för redskapsbäraren under större delen av en arbetsdag.

Gräsklippningen kostar då cirka 400-500 kr per gång om man ska köra så att gräset inte sprätter ut i grusgångarna, säg 7000 kr för maskinklippningen på en säsong med 16 klippningar. Och en slant till för trimning en gång i månaden. Säg 500 kr per gång och 6 månader så är vi på totalt 10000 kr för gräset under en säsong.

Bild3

Två-tre ogräsharvningar, en på senvåren och en efter sommaren a knappt en timma styck så har vi 2000 kr till och så beskärning av buskagen en gång om året en halvdag, 2000 kr. Papperskorgen tänker vi töms mest bara när vi ändå är där och arbetar så den får gå med utan extra kostnad. Men blomsterurnan kostar en slant även om det bara sätts ett sommarflor och inga vår-eller höstblommor. Med utställning och inhämtning, lite vattning och passning drar den ett par tusen också. Så summa summarum har vi nog kostnaden mellan 15-20000 kr ex moms för denna lilla parkanläggning. Utan något större underhåll eller annat iögonfallande som skulle göra skillnad. Men den stora osäkerheten ligger i ställtiderna som fram och återkörning med personal och maskiner kan orsaka.

Om ytan här är drygt 4000 m2 så är det utan stora ställtidskostnader mellan 4-5 kr per m2 och år. Och det är just vad en vanlig m2 parkmark i genomsnitt kostar i Sverige. Många ytor är förstås naturnära ytor med minimal skötsel och vissa mer fåtaliga ytor är skötselintensiva stadsparker. Men i det stora hela utslaget på några miljoner m2 parkyta i en större stad så blir det just 4-5 kr per m2.

Och för det så får man en helt vanlig standardskötsel. Utan nytänkande så blir det ganska dyrt eftersom en kommun ofta har många ytor som just denna, uppsplittrade, traditionellt skötta som är ganska arbetsintensiva och därmed kostnadskrävande.

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB