Gata

Hur prioriterar man i driften?

Att prioritera i driften är inte lätt. Det gröna ställs mot det svarta och det vita ställer till det ännu mer. Vad måste utföras och vad kan man avstå ifrån? 

[…]

Gör vi rätt saker i gata och park
Park

Gör vi rätt saker i park och gata?

Att analysera inre och yttre effektivitet är inte lätt. Det gröna ställs mot det svarta och det vita ställer till det ännu mer. Vad är tvunget eller frivilligt som väghållare och huvudman för allmän platsmark?

Vilket pang ger vi för skattebetalarnas pengar? […]

Effektivt underhåll sand lekplats
Park

Effektivt underhåll av sand på lekplats

Förorenad och kompakt sand på lekplatser kan vara skadlig. Hur kan man säkerhetsställa en ren och säker sandyta? Vilka krav ställs på dig som fastighetsägare? […]

Park

Behöver så mycket gräs klippas?

Claes-Anders Malmberg skriver i denna artikel om hur man kan effektivisera och spara på gräskostnaderna.

[…]

Gata

Praktiska råd för att effektivisera egen regi

Claes-Anders Malmberg har tagit fram sju praktiska tips för den som är i behov av effektivisering och kostnadsbesparing på kort sikt.

[…]

Park

Arbeta effektivt med siktskymmande växtlighet

Att hitta effektiva arets- och maskinlösningar är A och O om vi ska få bukt med underhållsskulden kring siktskymmande växtlighet. Och utnyttja befintlig maskinpark med dess kunniga yrkesarbetare!

[…]

Park

Varför kan en vanlig park vara dyr att sköta?

Kan en vanlig park vara dyrare att sköta än man tror? Svaret är ett solklart ja. Läs mer i artikeln för att ta reda på vad det är som kan göra en vanlig park dyr att sköta. 

[…]

Park

Hur undviker du olyckor med åkgräsklippare?

Olyckan är framme när man minst anar det. Att välta med åkgräsklipparen kan ge svåra skador och orsakas av att vi försöker åkklippa i sluttningar. Hur förebygger vi dessa olyckor och lär oss arbeta på ett säkert sätt? 

[…]

Park

Renovera gräsytor med enkla medel

Många bruksgräsmartor är både gamla och slitna. Det är dyrt att anlägga nytt men det går att renovera till en billig peng

[…]