Hur undviker du olyckor med åkgräsklippare?

lassedesignen/Shutterstock.com

Det händer olyckor i arbetsvardagen också vid grönyteskötsel. En otäck olycksform är att välta med åkgräsklipparen i en slänt. Det är svårt att veta hur mycket slänten lutar om man inte har en lutningsmätare på maskinen.

De flesta maskiner får inte gå i mer än 10 graders lutning utan båge och bälte. Störtbågen tillsammans med säkerhetsbältet räddar liv om olyckan är framme. Finns inte störtbåge ska du aldrig använda bälte för då kommer du inte av maskinen i tid om den välter. Med både och bälte brukar det ofta vara tillåtet att köra i 15 graders lutning, ibland mer om man har försett maskinen med dubbla bakdäck.

I starkare lutningar är det viktigt att välja andra klipparlösningar,  t ex en robotklippare med fjärrmanövrering eller helt enkelt släppa upp gräset i slänten och slå det manuellt med röjsåg ett par gånger per säsong.

Vältolyckor är vardagliga men texterna från inträffade arbetsolyckor talar sitt tydliga språk. Ingen har trott att det skulle hända och de flesta förare skulle bara. Olyckan av typen jag-skulle-bara är särskilt vanliga för man tänjer på detta med säkert handhavande med maskinen och ställer till det för sig själv. Här är några verkligt inträffade olyckor från de senaste åren.

• Det var på morgonen den 20 juli som olyckan vid XXXXXX station inträffade. En av kommunens anställda välte med en åkergräsklippare och skadades så svårt att han omkom. Arbetsmiljöverket är nu klart med sin utredning. Myndigheten bedömer att kommunen brustit när det gäller riskbedömning. Åkgräsklipparen var ny och enligt instruktionsboken klarade den max 15 graders lutning. Men i slänten där olyckan inträffade lutade det som mest 23 grader. Enligt Arbetsmiljöverket skulle åkgräsklipparen aldrig ha körts där. Kommunen borde ha bestämt vilka slänter som kunde köras med olika gräsklippare och informerat de anställda. Det är ingen bedömning som personalen ska göra, skriver Arbetsmiljöverket.

• Föraren kom för nära älvkanten med en fyrhjulsdriven åkgräsklippare varvid maskinen voltade 3 varv. I ett varv följde föraren med men lyckades ta sig loss. Maskinen stannade rättvänd (på hjulen). Maskinen bärgades med traktor. Inga skador på maskinen och som tur var inga skador på föraren förutom lite ömhet.

• Åkgräsklippare gräsuppsamlare. Avlägsnade stopp i fläkthuset utan att sett till att fläkten är stillastående. Finger på höger hand brutet, köttskador. Hand i bandage 2 månader. Plats- begravningsplats.

• Åkgräsklippare tar eld, föraren U upptäcker snabbt att det brinner i gräsuppsamlaren. Föraren stannar och stänger av maskinen. Det hela uppmärksammas även från församlingshemmet så att G kommer med en brandsläckare. Under tiden har även U kallat på hjälp och fått tag på en brandsläckare och dom hjälps åt att släcka. Brandkåren kontaktas och är på plats inom fem till tio minuter, då var redan maskinen släckt.

• L G backade ut en åkgräsklippare från en lätt lastbil, med bakgavellyft, och kom för långt ut på bakgavellyftaren, vilket gjorde att åkgräsklipparen tippade bakåt. L G föll med åkgräsklipparen från ca 80 cm höjd och i fallet hamnade L G under åkgräsklipparen. Ambulans tillkallades då L G klagade på smärta på hö sida bröstkorg och rygg.

• A klipper gräs på en slänt med en frontmonterad åkgräsklippare. A svänger men maskinen driver ej vid sväng så ekipaget åker baklänges ned över en mur med en fallhöjd på ca 1,5 m. A och klipparen faller baklänges över murkanten och A får klipparen över sig. Olyckan resulterar i höftledsfraktur. A ska opereras och fixeras med en ställning som håller ihop höften.

Alla förare av arbetsmaskiner behöver ha grundläggande kunskaper i säkert handhavande av arbetsutrustningen. Att riskbedöma och vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga olyckor och ohälsa är alltid arbetsgivarens ansvar, liksom att göra riskbedömningarna och åtgärderna kända i hela organisationen. Den anställde har också ett egenansvar att alltid följa säkerhetsföreskrifter, använda skyddsutrustning och rapportera in inträffade tillbud och olyckor till arbetsledningen. Just det med tillbud är vi inte så bra på att berätta om.

Tillbudet är som Oj istället för Aj, det var nära att det hade hänt en olycka men ingen blev skadad. Och då är det lätt att man ser det som sitt eget fel och lite skäms för att maskinen åkte ner för slänten. Det brukar gå 20 tillbud på 1 olycka men de flesta tillbud blir aldrig inrapporterade och då kan arbetsgivaren, man själv och arbetskamraterna inte lära sig något för framtiden.

Säkerhetsreglerna och skyddsutrustningen är ju till för att alla ska både kunna gå till och komma hem från jobbet utan att skadas och då är det viktigt att vi börjar prata om farliga situationer och hjälps åt att göra vardagen säkrare.

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB