Idéträdgårdarna i Enköping

Foton: Annika Eriksson

Vi har intervjuat Annika Eriksson, student på trädgårdsmästarutbildningen i Enköping, om idéträdgårdarna som är hennes och hennes klasskamraters examensarbete.

Berätta gärna lite kort om vilka ni, som skapat årets idéträdgårdar, är och vilken utbildning ni läser.
Vi är studenter på yrkeshögskolans trädgårdsmästarutbildning i Enköping. Vi är en blandad skara i olika åldrar och med olika bakgrund som förenas i det gemensamma målet att få arbeta inom trädgårdsnäringen. Utbildningen är tvåårig och ger 400 yrkeshögskolepoäng. Studierna är på heltid och sker på plats i Enköping. Utbildningen lägger stor vikt vid både teori och praktik och förutom växtkunskap lär vi oss också beskärning, trädvård, skötsel, anläggning, ledarskap och gestaltning.

Hur har förberedelserna och planeringen inför skapandet av idéträdgårdarna sett ut?
Idéträdgårdarna är en del i vårt examensarbete och ett sätt för oss att praktiskt tillämpa det vi fått lära oss på utbildningen, allt från gestaltning och planering till anläggning och skötsel. Vi började redan i slutet av årskurs ett (nov 2019) med att välja tema, och delades in i grupper.  Respektive grupp fick sedan arbeta med att hitta en gemensam tolkning av sitt väsen. Utifrån tolkningen arbetade grupperna sedan med hur trädgårdarna skulle gestaltas. Vi gjorde moodboards, planritningar och perspektivritningar. Sedan bestämde vi växtmaterial och skrev växtlistor. Under våren höll vi en presentation av alla trädgårdar för Enköpings kommun. Eftersom kommunen upplåter marken för trädgårdarna är det viktigt att de godkänner både teman, ritningar och växtlistor.

Bild1
(Klicka på bilderna för att se dem i större format)

Bild2

Totalt har ni skapat 5 trädgårdar, vad har varit ert huvudtema i år? Har varje trädgård sitt eget tema?
Huvudtemat är Nordiska väsen. Det är sedan indelat i 5 underteman, ett för varje trädgård: gårdstomten, älvorna, Näcken, trollen och häxan. Både huvudtemat och undertemana har klassen röstat fram utifrån en mängd förslag som vi hade från början.

Berätta gärna lite kort om varje trädgård.
Trädgårdarna ligger i parken utmed å promenaden. Om man går från centrum och Drömparken kommer man först till gårdstomtens trädgård. Gårdstomten är ju det väsen som trots allt interagerar med människorna. Han bor på gården, och om han trivs så hjälper han gårdsfolket med djuren och vakar över gården. Men han är lättstött och vresig och glömmer man honungen i gröten så kan han bli mycket arg.

tomten

Från gården leder en stig ut på ängen där älvorna bor. Älvorna är nyckfulla och lynniga och kan vara både onda och goda beroende på humör. Där älvorna dansat kan inget längre växa och om man inte passar sig kan man lockas in i älvornas mörka värld.

lvan

Går man vidare från ängen och in i skogen kommer man till bäcken och dammen där Näcken bor. Han är ett farligt väsen som trollbinder människorna och lockar ner dem i vattnet och dränker dem.

n-cken

Den som vågar sig över Näckens bäck och djupare in i skogen kommer till trollskogen. Några troll är små som vättar, andra stora som jättar. De bor både i skogen och i bergen. Troll tycker inte om människor, men stjäl gärna människornas guld och juveler och samlar i sina stora skattkammare under bergen.

rollen

Allra lägst in i skogen hittar man en liten grind och vågar man sig in genom den kommer man till häxan. Hon är både ond och god. Tycker inte om människor, men värnar om djur och natur. Hon har kunskap om medicinalväxter och örter och hennes brygder kan både vara läkande och giftiga.

h-xan

Vad har ni hämtat mest inspiration ifrån till trädgårdarna?
Inspirationskällan nummer ett har i år varit den svenska skogen och naturen, eftersom det är där de nordiska väsena har sitt ursprung. Alla växter vi använt finns inte naturligt i den svenska floran, men vårt mål har varit att de ska påminna om svensk natur i växtsätt och färger och att de ska skapa den rätta känslan. Varje grupp/trädgård har själva fått välja vilka växter de tycker representerar deras väsen. Ibland har det handlat om att få till skogskänslan med t ex stenar, gran och ormbunkar, ibland har det handlat mer om att en blomfärg representerar en känsla eller egenskap hos väsendet. T ex hos älvorna, där vita gracila växter fått representera älvans godhet medan mörka, röda växter representerar hennes ondska.

Vilka ekonomiska resurser/förutsättningar har ni haft för att skapa trädgårdarna?
Skolan/kommunen har inte de ekonomiska resurserna att bidra med växtmaterial och annat material så vi är beroende av sponsorer för att genomföra anläggningen. Efter att vi fick OK från kommunen så började vi arbetet med att hitta sponsorer. De flesta sponsorerna är Enköpingsbaserade, men vi har sponsorer i hela Mälardalsområdet. Många företag återkommer som sponsorer år efter år.

Hur lång tid har ni haft på er för att anlägga trädgårdarna?
För själva anläggningen av trädgårdarna hade vi två och en halv vecka på oss. Det blev ett intensivt, svettigt, stundtals lite galet, och väldigt roligt arbete.
Ytan skulle mätas in, markhöjder skulle justeras, gångar skulle anläggas, staket, fasader, murar och andra byggen skulle på plats och sen, till sist, skulle det planteras.

Vad för typ av växter och material har ni använt er av i ert skapande?
Vi har använt oss både av träd, buskar, perenner och sommarblommor för att bygga upp trädgårdarna. I övrigt har vi valt naturmaterial som sten och trä eftersom det bäst skapar den naturliga känsla vi var ute efter.

Är det något i trädgårdarna som ni är lite extra stolta över?
Varje grupp har nog något i sin trädgård som de är extra stolta över, men överlag är vi väldigt stolta över helheten. Vi tycker att vi har lyckats riktigt bra med hur trädgårdarna hänger samman, det finns en röd tråd både i temat och i det material vi valt. Sen är det ju jättekul att se hur det man ritat, planerat och haft i huvudet så länge, tar form och blir på riktigt.

Är det ni som har hand om skötseln av trädgårdarna? Hur lätt- eller svårskötta upplever ni att trädgårdana är? Om de hade varit permanenta, hade ni gjort något annorlunda då?
Hela sommaren och hösten ska vi sköta trädgårdarna så att de håller sig fina. Vattna, gödsla, ansa och vid behov skadedjursbekämpa. Till allahelgonahelgen ska trädgårdarna ljussättas och sedan rivs de för att ge plats åt nästa års idéträdgårdar. Skötseln har funnits med i tänket redan på planeringsstadiet. Vissa växter har t ex valts bort på grund av för höga skötselkrav. Men det här är ju trädgårdar där skötseln ingår som ett viktigt moment i examensarbetet och därför är det ok att de är ganska skötselintensiva. Skulle man underhålla dem på sikt hade vi kanske gjort vissa växtval annorlunda. Tanken är dock att trädgårdarna ska fungera som inspiration för besökare och att det ska gå att göra något liknande hemma i villaträdgården om man vill.

Bild8

Maria Malmberg, Delägare, Acama AB och Annika Eriksson, trädgårdsmästarstudent i Enköping

Fakta

Idéträdgårdarna är en del av examensarbetet för trädgårdsmästarstudenterna på yrkeshögskolan i Enköping. I 14 år har trädgårdarna skapats utmed åpromenaden, varje år med ett nytt tema. I år är temat Nordiska väsen. Besökare är välkomna att njuta och inspireras hela sommaren och hösten.

Följ oss gärna på sociala medier
instagram.com/idetradgardar2020
facebook.com/idetradgardar2020