Inspiration

Idéträdgårdarna i Enköping

Vi har intervjuat Annika Eriksson, student på trädgårdsmästarutbildningen i Enköping, om idéträdgårdarna som är hennes och hennes klasskamraters examensarbete.

[…]