Mitt yrkesval – Kyrkogårdschef

Foto: Helena Lind

Jag har det stora privilegiet att varje dag få vakna och åka till det arbete som jag älskar. Ett arbete som har betydelse för både samhället och den enskilda individen.

Jag är uppvuxen i jordbrukarfamilj så natur, miljö och utomhusarbete har alltid funnits som en naturlig del av mitt liv. När jag som tonåring skulle välja gymnasium kändes det naturligt att välja ett naturbruksprogram, jag valde en trädgårdsinriktning med fokus på anläggning och odling. Det var en fantastisk tid och när det blev dags för studenten var det inga problem att få arbete, mitt första jobb var som säsongsanställd kyrkogårdsvaktmästare i en liten församling i Västsverige.
Jag spenderade två säsonger där, samtidigt som jag och en fd klasskamrat startade upp ett litet företag, där vi sysslade med beskärning och enklare anläggning mot privatpersoner. Under samma period fick jag en helårsanställning som kyrkogårdsarbetare på en större kyrkogårdsförvaltning där jag fick vara delaktig i snöröjning, gravgrävning, större anläggningsarbeten men också givetvis den dagliga skötseln.

Efter några år fick jag anställning på ett entreprenadföretag och ansvarade för den yttre miljön på ett av det större sjukhusen i VG-regionen. En dag såg jag en annons i vår lokala tidning att Uddevalla Pastorat sökte en arbetsledare till begravningsverksamheten. Jag sökte och blev erbjuden tjänsten. Sedan dess är jag kvar och har gjort en resa internt och i dag sitter jag på en position som kyrkogårdschef.

Vad är det som gör detta yrke så fantastiskt? Till att börja med så finns det inte en dag som är den andra lik även om tjänsten till viss del följer med årstiderna precis som arbetet ute på begravningsplatserna. Jag får möjligheten att vara med och projektera olika gravplatstyper, som har stor betydelse för den enskilde individen när sorgen är som störst. Det är gravplatser som i stora delar kommer att stå kvar även den dagen jag lämnar in. Begravningsplatsen är enligt mig till för de levande och ska vara en plats att kunna känna ro, återhämta sig på, eller att bara få vara och minnas det som har varit.
Jag får möjligheten att vara med och utforma olika typer av planteringar som är till stor glädje för de som rör sig på våra ytor men även för dem som betalar för skötsel av sin gravplats. Det hör till vanligheten att besökare kommer och visar sin uppskattning för personalen eller sätter in en dagens ros i tidningen, det är då man förstår hur mycket vårt arbete påverkar vår omgivning.

De beslut som fattas rör inte enbart den enskilde individen utan de påverkar även samhället i stort. Att vårda ett sådant stort kulturarv som våra kyrkogårdar och begravningsplatser ändå är, är ett stort ansvar mot kommande generationer.
Jag är tacksam för de år jag fick ute på fältet, de åren ger mig stor insikt och förståelse för hur personalen tycker och känner.  Att vara kyrkogårdschef handlar till stor del om det gröna, men det handlar också om personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Det kan låta tungt men det finns inget härligare än att se personalgruppen utvecklas och nå nya mål. Tillsammans arbetar vi för en bättre arbetsplats som ska vara säker att vistas på och som uppfyller de krav som finns. Men framförallt ska det vara en arbetsplats som man tycker om att gå till och som man mår bra på.

Helena Lind, Kyrkogårdschef, Uddevalla Pastorat

Fakta

Namn: Helena Lind

Ålder: 30

Familj: Gift med Marcus, tillsammans har vi två barn i åldern 2 och 6 år.

Bor: Villa i Trollhättan

Gör: Kyrkogårdschef, Uddevalla Pastorat