Hur räknar man rätt på skötselarbeten?

kan_chana/Shutterstock.com

Kalkylering är inte helt enkelt.

Funderar du mycket på vad olika arbeten kostar eller hur lång tid vissa arbetsmoment tar? Vet du vad marknadspriserna ligger på inom markanläggning och markskötsel? Litar du på att ett kalkylprogram ska tänka åt dig i kalkyleringen eller klarar du att upprätta en produktionskalkyl på egen hand?

Kalkylering och prissättning är väldigt grundläggande för att både leverera och få levererat prisvärda arbeten och prisvärt material. Och kalkylering och prissättning är också väldigt grundläggande för att förstå sammanhangen och kunna göra riktiga analyser när man ska svara på frågan “Varför blev det såhär?” och inte som den egna magkänslan signalerade att det skulle gå?  

Testa dig själv med några enkla påståenden och frågor. Känner du igen dig? Då är det kanske bra att använda vintern för att vässa kalkyleringskunskaperna.

•  Måttenheterna. Man omvandlar fel mellan volym och vikt. Hur många kubikmeter går det på ett ton? Och är materialet verkligen i torrt tillstånd när det mäts?

•  Ritningarna. Hur många har sett en hel uppsättning ritningar där allt stämmer till 100%? Inte många. Ritningar kan t.ex. vara fel därför att uppdateringar och ändringar aldrig blivit införda.

• Bristande framförhållning. Mer än 90% av alla hyresmaskiner inom byggbranschen hyrs/ bokas samma dag eller dagen innan dem ska användas. Det är också vanligt att man t.ex. vid plattläggning har allt på plats utom gruset. Ringer man först på morgonen samma dag finns det oftast grus men ingen bil ledig.

• Tidsoptimist. Entreprenörer underskattar ofta den tid det tar att göra arbetet. Många har inte gjort en riktig byggtidplan med alla arbetsmomenten utsatta i den ordning de ska utföras. Att räkna fel på sin egen obetalda övertid är inte så farligt som att ha underentreprenörer som går på löpande räkning och som orsakar extra kostnader p.g.a. fler arbetade timmar. Om du själv har ett fast pris mot kunden, kräv också detsamma från dina underentreprenörer. Vanligast är att man underskattar tidsåtgången för handarbete eller ställtider.

Och allra vanligaste felet – man har inte gjort någon riktig kalkyl utan bara räknat baklänges utifrån marknadspriset. Så är det. Inte bra alls, eller hur?

Att räkna rätt är inte jättelätt men värt all mödan. Och vad är egentligen alternativet?  Oftast innebär ju inte en felkalkylering i vår bransch att vinsten blir extra stor utan att det uppstår en förlust. En riktig smäll som ingen vill ta och som alla önskar att man hade undvikit genom att vara lite mer förutseende!

Kalkyler är förstås affärshemligheter i entreprenadbranschen men ibland är det så att man inte gärna pratar om kalkylering med andra för att många är osäkra på prissättning i allmänhet och produktionskalkylering i synnerhet. Glöm inte heller att den vanligaste prutningen, det är när man prutar med sig själv.

– “Nä, sååå dyrt kan det inte vara eller så lång tid kan det då verkligen inte ta”, säger många av oss när tider och priser kommer på tal. Och alla vet någon som absolut skulle göra det billigare. Fast om det skulle vara möjligt att få ihop tids- och kostnadskalkylen på de låga priser som alla talar om, det tror vi oss nog alla tvivla rejält på. Så ett gott råd inför vintern och årsskiftet är: Pruta inte med dig själv. Det är ingen affärsidé alls. Det är bara dumt.

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB