Ett bra kalkylprogram är A och O

Foto tillhör: KP System AB

Många gör det fortfarande för hand, andra har listor eller dylika hjälpmedel. Men gemensamt för de flesta är att det är krångligt, tar lång tid och är svårt att få anbudshandlingarna strukturerade. KP System har tagit fram ett enkelt kalkylprogram som hjälper dig med kalkyleringen och du får ett helhetsgrepp om hela processen. Från kalkyl till offert i ett och samma program! Många kalkylerar inte dagligen och därför ställs höga krav på att programmet ska vara användarvänligt och enkelt att arbeta i. KP Kalkyl är därför uppbyggt med en enkel struktur och ett arbetssätt som ska gå snabbt att lära sig.

KP Kalkyl kan användas i tidiga skeden för budgetberäkningar men också vid produktionskalkyler då allt är justerbart i kalkylprogrammet.  Färdiga kalkyler sparas och kan användas som mallar för framtida projekt. Detta gör att mycket tid kan sparas vid strukturbyggande av kalkylerna – allt finns ju redan sparat! Genom ett nära samarbete med erfarna projektörer, arbetsledare och leverantörer inom mark- och anläggningsbranschen har vi tagit fram prissättningar och kapacitetsfakta för de flesta arbetsmoment inom mark- och anläggning. Dessa ger dig en vägledning vare sig det handlar om schakter, stenläggning eller beskärning av gatuträd. Helt enkelt en grund att stå på som sedan kan justeras mot den egna organisationens förutsättningar.

När din kalkyl är färdig kan du välja att presentera den i olika typer av rapporter som materiallista, mängdförteckning eller tidsredovisning. Eller varför inte ta den direkt till offertvyn och gör den redo för utskick till kund. Enkelheten framför allt!

KP Kalkyl innehåller tre olika delar som du som användare kan använda i din kalkylering. Vår egna KP-aprisbok, AMA-koder och en drift- och underhållsmodul. Detta ger dig möjlighet att använda programmet till olika delar beroende av projektets innehåll.

Drift och underhållsmodulen är det senaste tillskottet i vårt kalkylprogram. Här finns a-priser och recept för allt från gräsklippning, beskärning av gatuträd till sandupptagning med borstvals. Presentera din kalkyl som en skötselplan med åtgärder och mängder i rapportfunktionen.

Hur fungerar KP Kalkyl

En databas med tusentals a-priser och arbetsmoment inom mark- och anläggning. KP Kalkyl är ett komplett kalkylprogram där du lägger samman arbetsmoment till hela kalkyler, redigerar ingående delar och hanterar dina påslag.
I förlängningen kan du få ut strukturerade mängdförteckningar, offerter och tidsunderlag. Skriv ut dessa direkt eller gör till PDF, Word eller Excelfiler om du vill lägga till ytterligare information.
I KP Kalkyl utgår vi från riktpriser och schabloner men givetvis är allting modifierbart. Ställ in er framdrift, vad maskinen kostar per timme eller lägg in era rabatter hos de leverantörer som finns presenterade i programmet.
Dina kalkyler sparas i programmet och du kan med enkelhet kopiera dessa när liknande kalkyler ska göras. I många fall behöver bara vissa faktorer justeras som transportavstånd, mängder, byte av material etc. Använd då en befintlig kalkyl anpassa den mot de nya förutsättningarna och du har sparat mycket arbete.

Om KP System

KP System har sedan 1988 utvecklat underlag för kostnadsberäkning inom mark- och anläggningsbranschen. Till grund ligger djup, bred och mångårig erfarenhet och kunskap inom allt som rör markbyggnation. Denna omsätts i a-priser för arbetsmoment som du kan använda. Vårt mål är lättanvända produkter med kontinuerligt uppdaterade kostnader för hela arbetsmoment som ska göra ditt kalkylarbete snabbare, enklare och mer noggrant.
Det började med en prisbok och har under tid utvecklats till ett komplett kalkylprogram som installeras på din dator. Snabbt och enkelt för att du ska komma igång direkt med dina kalkyler.

Välkomna att höra av er till oss!
Läs mer om KP System på hemsidan:
https://www.kpsystem.se eller kontakta Sebastian Mathisson direkt på 0470 – 940 44.

KP System har sedan 1988 utvecklat underlag för kostnadsberäkning inom mark- och anläggningsbranschen. Till grund ligger djup, bred och mångårig erfarenhet och kunskap inom allt som rör markbyggnation. Denna omsätts i a-priser för arbetsmoment som du kan nyttja.Vårt mål är lättanvända produkter med kontinuerligt uppdaterade kostnader för hela arbetsmoment som ska göra ditt kalkylarbete snabbare, enklare och mer noggrant.

Sebastian Mathisson, affärsutvecklare och utbildare på KP System AB