Det gröna Indien 4 – kontraster i Punes grönska

Foto: ACAMA AB

Tillsammans med vår guide, landskapsarkitekten Snehal Yadal, åker vi ut för att se dels på kolonialtidens parker och deras funktion och utseende idag och dels för att se ett modernt township, byggt för att vara ett ekologiskt hållbart samhälle.

Magharpatta township var på sjuttiotalet ren landsbygd lväl utanför Pune. Men i stadsplaneringen förutsåg man redan 1972 att här skulle byggas ett blandat område med både bostads- och kommersiella fastigheter. Bönderna som landägare protesterade mot att berövas sin mark för exploatering och ville själv utveckla området utifrån en egen plan. Efter en långdragen process med olika beslut och kontakter kunde de sedan förverkliga sina tankar i det som blev det första self-sustainable townshipet i Pune.

Det centrala navet i Magharpatta är en stor, välplanerad park där också kompostanläggning och biogasanläggning finns i direkt anslutning. Runt om detta centrala navet finns de kommersiella kontorsbyggnaderna med många kända, multinationella företag och bakom dessa lägenhetshusen.

Totalt arbetar cirka 60.000 människor i townshipet och kanske 10.000 av dom bor också i området. Från början var det ganska billigt att köpa lägenheter här eftersom det låg utanför själva staden Pune men idag när stadens bebyggelse omgärdar townshipet på alla håll, är lägenheterna dyra att köpa. Även på en söndag pågår markrenhållningen, helt utan moderna redskap och maskiner.

Vi åker sedan vidare för att se två exempel på kolonialtidens landskapsarkitektur och börjar i Aga Khans palace som byggdes 1892 och idag är mest känt för att Mahatma Gandhi satt fängslad där av britterna under andra världskrigsåren 1942-1944 för sin deklaration ”Quit India now”.

Under fängelsetiden dog och begravdes askan av både hans hustru Kasturba och hans privatsekreterare Mahadev Desai här på egendomen. Idag finns också Mahatma Gandhis aska här. Både byggnaderna och trädgården har ett eftersatt underhåll och så har det varit länge beroende på att tillräckliga skötselpengar inte har kommit anläggningen tillgodo.

Färden går sedan vidare till Punes berömda universitet, själva orsaken till att Pune benämns Indiens Oxford. Idag heter universitetet Savitribai Phule Pune University och är uppkallat efter en av Indiens främsta kvinnorättskämpar.

Universitetet grundandes 1949 och invigdes av Indiens första premiärminister Jawaharlal Nehru. Fram till självständigheten var huvudbyggnaden den brittiska guvernören i Bombays residens under monsunperioden av året.

När vi är där genomgår huvudbyggnaden en större renovering efter en brandskada. Även här är skötselpengarna för utemiljön otillräckliga för att bevara den historiska trädgården. I båda anläggningarna saknas t ex moderna bevattningsanläggningar.

English Summary: The Green India part 4 – Contrasts in the greenery of Pune

Together with our guide, the landscape architect Snehal Yadal, we go out to see the parks from the colonial times and also a modern township, built to be self sustainable.

We start out by visiting this township, Magarpatta City, which was built by farmers who put their lands together and invested in making their own self sustaining township. Today it is home to many businesses and beautiful greenery.

We go on to see Aga Khans Palace, and it’s beautiful outside areas. We pay our respects at the final resting place of Mahatma Ghandi, the father of the Indian nation.

We later see Savitribai Phule Pune University, which is a famous institution in Pune, with stunning environment around it.

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB