Vinterväghållningsdagarna 2019

Foto: Acama AB

ACAMA bjöd för fjärde året i rad till två innehållsrika fortbildningsdagar kring vinterväghållning, den 23-24 oktober 2019. Dagarnas ledteman var: ”Egen-regi utförande” och “Teknisk utveckling”.

Som deltagare fick du:

          –    Kunskap och inspiration från välkända föreläsare i branschen

         –     Nätverkande med kollegor från hela landet på konferensmiddagen den 23/10

        –      Fördjupande dialog med våra utställare under fortbildningsdagarna

Vinterväghållningsdagarna arrangeras nu för fjärde gången, premiären för detta årliga evenemang var oktober 2016. Såväl deltagare som utställare har varit mycket nöjda och positivt överraskade av vinterdagarna de tidigare tre åren, som med intressanta och växlande föreläsningar, möjlighet till mingel och erfarenhetsutbyte samt en trevlig konferensmiddag blivit en succé. Förra året (2018) slog vi deltagarrekord med mer än 110 deltagare.
Branschföretag hälsas som alltid hjärtligt välkomna att medverka som utställare.

Några citat från tidigare deltagare:
”Trevligt, viktigt och rätt i tiden”
”Väldigt kunniga, bra att alla föreläser om olika områden fast med gemensamt tema”
”Engagerade medverkande!”

Läs mer om tidigare års Vinterväghållningsdagar, och se videoklipp från de olika föreläsningarna se länkar nedan:

2016 Klicka Här  2017 Klicka Här   2018  Klicka här


Preliminärt program för 2019 års vinterväghållningsdagar:

DAG 1

09.00 – Registrering och kaffe i Lasse Maja Wärdshus. Namnbrickor och program delas ut till samtliga deltagare.

09.45 – 10.00 – Öppning och inledning. Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB, hälsar välkommen till fortbildningsdagarna.

10.00 – 10.45 – ”Hur är snön sammansatt och vad händer med den när vi kör med däck på snön?”. Forskaren Johan Casselgren, biträdande professor i experimentell mekanik på Luleå Tekniska Universitet, berättar om snöns hemligheter och det instrument man tagit fram för att mäta fuktigheten och kornstorleken i snön. Han hjälper oss att förstå hur temperatur och fuktighet påverkar snöns mekaniska egenskaper.

10.45 – 11.00 – Bensträckare

11.00 – 11.40 – ”Vintercykelvägarna uppvisar stora variationer i friktionsnivå på en och samma sträcka, vad beror det på och vad kan vi göra för att minska olycksrisken?” Anna Niska, forskningsledare drift och underhåll vid Statens Väg och Trafikforskningsinstitut, VTI, föreläser om cykelvägarnas friktion och hur vi i vinterväghållningen bäst ska halkbekämpa våra GC-vägar.

11.45 – 12.30 –  Egen drift och underentreprenörer – att leda o samordna vinterväghållningens olika aktörer ” Lars Pettersson, tidigare mångårig verksamhetschef Gata&Väg i Skellefteå kommun föreläser om verksamhetsstyrning av egen drift och underentreprenörer i vinterväghållningen. Ett föredrag om, ansvar, beredskapsorganisation, utkallning och kvalitetssäkring av vinterväghållarnas arbete.

12.30 – 13.20 – Lunch i Lasse Maja Wärdshus

13.30 – 14.00 – “Hur kan Trafikverket och kommunerna samverka i gränssnittet mellan statlig och kommunal vinterväghållning?”, Dan Eriksson, utredare/analytiker och nationell samordnare vinterunderhåll, vägsystem på Trafikverket föreläser om hur vi gemensamt kan förbättra både kommunikation och utförande i vinterväghållningens gränsland.


14.00 – 14.30 – ”Intervju med Kristofer Johansson, driftchef Gata/Park/Avfall/Renhållning i Laholms kommun kring vanliga kundtjänstfrågor i vinterväghållningen.” Med frågeställningar som ”Hur gör kommunen vinterväghållningsarbetet känt? Vad kan invånarna förvänta sig? Vilka problem och möjligheter ser kommunen i den framtida kundtjänsten?” Claes-Anders Malmberg, VD, Acama konsult AB.

14.30 – 15.00 – Information om kvällens middag samt mingel med utställarna i deras montrar.

15.00-15.30 – ”Vilka driftformer har kommunerna för utförande 2019 och vilka förändringar är på gång?” Selda Taner, infrastrukturexpert på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting samt konsult från WSP, berättar om SKLs arbete med en ny skrift om driftformer för utförande av DoU och den nya enkätundersökning man genomfört om aktuella driftformer för bl.a. vinterväghållning i de svenska kommunerna.

15.30 – 16.00 – Eftermiddagskaffe i Lasse Maja Wärdshus.

16.00 – 17.00 – “Praktiska demonstrationer utomhus av maskiner för vinterväghållning. Temat i år är: Saltlakespridare och sopsaltning.

17.00 – 18.15 – Egen tid för ex. incheckning på hotell m.m.

18.15 – 18.45 – Vi inleder kvällens middag med ett engagemangsskapande pubquiz för de som är intresserade.  

19.00 – 22.00 – Tre-rätters middag med kaffe i Lasse Maja Wärdshus.  

DAG 2

09.00 – 09.30 – Förmiddagskaffe i Lasse Maja Wärdshus

09.30 – 09.40 – Inledning med Claes-Anders Malmberg, Acama Konsult AB

09.40 – 10.25 – ”Friktionshöjande medel – hur undviker vi det dammhaltiga materialet och vilka alternativ finns till sand och bergkross som friktionshöjande medel för halkbekämpning”. Möjlighet att känna på de olika materialen finns under mingelstunden.

10.25 – 10.50 – ”Framtidens halkbekämpning med töande medel” Ökade krav på svarta gator/trottoarer samt minimering av vägsalt och arbetsinsats ställer nya krav på metoder och flexibla produkter. Föreläsare är Fredrik Eide, VD Nordic salts AB. Möjlighet att känna på de olika materialen finns under mingelstunden.

10.50 – 11.20 – Mingelstund samt bensträckare

11.20 – 12.00 – ”Min första vinter som beredskapsledare i vinterväghållningen, erfarenheter och reflexioner” Ett föredrag om utmaningen av att axla ansvaret som arbetsledare i beredskap för kommunens vintervägar. Föreläsare är Tanja Forsström, arbetsledare Gata/Park Drift, Tekniska förvaltningen i Botkyrka kommun, som gjorde sin första beredskapsledarvinter 2018-19.

12.00 – 13.00 – Lunch med efterföljande kaffe i Lasse Maja Wärdshus

13.00 – 13.45 –  ”Hur förebygger vi bäst de särskilda arbetsmiljörisker som finns i vinterväghållningen? Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB lyfter fram ensamarbetet, långa arbetspass, utsatthet i trafiken och gentemot kommuninvånarna, och andra vanligen förekommande olycksrisker och arbetssjukdomar.

13.45 – 14.00 Bensträckare

14.00 – 14.45 – “Vilka problem orsakar förtätningarna i stadsbebyggelsen för vinterväghållarna och vilka lösningar jobbar vi med i vår kommun?”, ett praktiskt föredrag i ord och bild av Staffan Dahlström, vägmästare i Järfälla kommun.

14.45 – 15.00 – Sammanfattning av vinterväghållningsdagarna, Claes-Anders Malmberg, VD, Acama konsult AB.

15.00 – Kursdagarna avslutas  

Fakta

Datum och plats

23-24 oktober 2019 på Wärdshuset Lasse Maja i Järfälla
Barkarby Torg 2-5, 177 46 Järfälla.

Första dagen börjar kl 09.00 och slutar ca kl 17.00.
Andra dagen börjar kl 09.00 och slutar ca kl 15.00

Klicka på länken för att komma till anläggningen:

https://www.lassemaja.se/kontakt/

Kostnad

Om du anmäler dig senast 30/6 deltagaravgiften är 5795 kr exklusive moms och inkluderar: kaffen, luncher, dokumentation, pubquiz på första kvällen samt konferensmiddag. 

Vid anmälan mellan 1/7 och 31/8 är deltagaravgiften 6295 kr exklusive moms
Vid anmälan efter 1/9 är deltagaravgiften 6795 kr exklusive moms.

Ända fram till sista anmälningsdag gäller precis som tidigare år erbjudandet: Gå 4 och betala för 3. Ett bra tillfälle att ge fler medarbetare möjlighet att vara med.

Övernattning

Övernattning ingår INTE i deltagaravgiften men kan bokas med rabatterat pris på Welcome Hotel Järfälla/Lasse Maja Wärdshus.
Vid bokning av rum uppge att ni ska deltaga på ACAMA konferensen för att erhålla det rabatterade priset. 
Priset för övernattning i enkelrum: 1437kr/natt. 
För att boka vänligen ring: 08-621 61 00

 

Utställare

Alla företag inom branschen är varmt välkomna att medverka som utställare på dessa två dagar. Här ges en fantastisk möjlighet att visa upp företaget, nya produkter, vårda relationen med befintliga kunder och även skapa kontakt med nya potentiella kunder!

Tid finns utsatt i dagsprogrammet för mingel och möjlighet att besöka “utställningsmontrarna” som kommer placeras inne i konferenslokalen. Kontakta maria@acama.se för mer information och prisuppgift. OBS! Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.
 

Anmälan

Maila din anmälan till Maria Malmberg (kurs/konferensansvarig på Acama Konsult AB) maria(a)acama.se eller ring 070-639 88 93.
Du kan också anmäla dig på Gröna Trenders sida för kursanmälan.

Länkar

https://www.vintervaghallning.se


Kolla gärna in på och gilla våra sidor på Facebook!

Vinterväghållning

Gröna Trender

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 – 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.