Lekplatser för alla – så skapar vi en jämlik och inkluderande lekplatsmiljö

Lekplatser för alla
eamesBot/Shutterstock.com

Lekplatser är en viktig del av barns uppväxt. De är en plats för lek, fantasi och socialt umgänge. Men inte alla barn har samma möjligheter att ta del av lekplatsens glädje.

Lekplatser ska vara tillgängliga för alla barn, oavsett funktionsnedsättning, ålder eller andra förutsättningar. Det finns många sätt att skapa tillgängliga lekplatser, men det är viktigt att tänka på alla aspekter av lekplatsen, från utformningen av redskapen till tillgängligheten till toaletter och andra faciliteter.

För att skapa lekplatser som inkluderar genom att ta hänsyn till individuella förutsättningar och funktionsnedsättningar är det viktigt att:

 • Involvera personer med funktionsnedsättningar i planeringsprocessen. Dessa personer kan ge värdefulla insikter om vilka behov som behöver tillgodoses.
 • Använd standarder och riktlinjer för tillgänglighet. Det finns många organisationer som har tagit fram standarder och riktlinjer för tillgängliga lekplatser.
 • Var kreativ och tänka utanför boxen. Det finns många sätt att skapa tillgängliga lekplatser, och det är viktigt att hitta lösningar som passar den specifika lekplatsen.

För att fånga upp vägen in i lek med ett lugnare tempo, som är öppen för alla, är det viktigt att:

 • Erbjuda en variation av lekutrustning. Det bör finnas något för alla, från barn som vill springa och klättra till barn som vill leka mer lugnt.
 • Skapa en trygg och inbjudande miljö. Barn ska känna sig trygga och välkomna på lekplatsen.
 • Försök att minimera köer och väntan. Detta är särskilt viktigt för barn med funktionsnedsättningar som kan ha svårt att vänta.

För att förhindra att det som fångats upp i planeringsskedet inte försvinner eller nedprioriteras när det väl kommer till beslut och genomförande är det viktigt att:

 • Ha en tydlig vision för lekplatsen. Alla involverade i processen bör vara överens om vad lekplatsen ska vara.
 • Skapa en budget som tillåter att tillgänglighet tas med i beräkningen.
 • Följ upp och utvärdera lekplatsen. Det är viktigt att se till att lekplatsen verkligen är tillgänglig för alla.

Att skapa lekplatser som är tillgängliga för alla är en viktig investering i barns framtid. Genom att skapa lekplatser som är inkluderande och tillgängliga för alla barn kan vi bidra till att skapa en mer jämlik och rättvis värld.

Här är några konkreta exempel på hur man kan skapa tillgängliga lekplatser:

 • Använd lekutrustning som är anpassad för barn med funktionsnedsättningar. Det finns många olika typer av lekutrustning som är tillgängliga för barn med olika funktionsnedsättningar. Till exempel finns det rutschkanor med ramper för barn i rullstol och gungor som är anpassade för barn med synnedsättning.
 • Skapa tydliga och välmarkerade gångvägar. Detta är särskilt viktigt för barn med synnedsättning.
 • Erbjud toaletter som är tillgängliga för alla. Detta inkluderar toaletter som är anpassade för barn i rullstol och toaletter som har handikappvänlig toalettstol.
 • Erbjud sittplatser i skugga. Detta är viktigt för barn som har svårt att röra sig.
 • Erbjud information om lekplatsen på olika språk. Detta är viktigt för barn som inte talar svenska.

Genom att ta hänsyn till alla dessa aspekter kan vi skapa lekplatser som är tillgängliga för alla barn, oavsett funktionsnedsättning, ålder eller andra förutsättningar.

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB