Bygga och komponera med grönt

Foto: Helena Rosenlöf

Målsättningen med all växtkomposition är att skapa vackra och funktionella planteringar. En lyckad komposition erbjuder säsongsvariationer och är anpassad både till ståndorten, skötselnivån och önskad effekt. Beställningar av planteringsplaner och växtförslag kan se olika ut, ofta är det funktion, syfte och skötselnivå som lägger ribban, men de estetiska aspekterna är ofta minst lika viktiga. Vilken karaktär planteringen ska ha, hur det ska se ut och upplevas, vilken effekt växterna ska ge.

När det gäller buskar och träd är det först och främst funktionen som styr, till exempel att de ska ge insynsskydd, lä, skapa rumslighet, ge grönska mot husfasader, täcka en slänt, och så vidare. Det är växtens höjd, bredd och växtsätt som avgör. Även växtens karaktär, blomningstid, höstfärger med mera är med och påverkar valen. I urban miljö på exempelvis en innergård kanske det passar med buskar med ett exotiskt utseende eller iögonfallande blomning, i lummig parkmiljö kan det vara viktigare att växterna smälter in på ett fint sätt mot omgivande natur.

Det är träd, buskar och häckar som skapar stommen och strukturen i våra gröna utemiljöer. Men även perennerna är en viktig beståndsdel, bland annat som kantväxter, marktäckare, karaktärsförstärkare och för ökat prydnadsvärde.

De flesta buskar och perenner blommar endast en mer eller mindre kort tid, all övrig tid är det bladverket som räknas. Det är alltså det gröna som är huvudingrediensen. Trots detta kan det vara svårt att hitta fyllig information om bladverk, i synnerhet när det gäller perenner. Slå upp vilken trädgårdsbok som helst, eller en katalog från en odlare. Där hittar man närbilder på perennernas vackra blommor, eller en lista där det står att de blommar ljusrosa i juni och juli. Det är väldigt lite information om perennernas viktigaste egenskaper, såsom växtsätt och bladverkets beskaffenhet. Därför är det viktigt att bygga en egen kunskapsbank om detta.

När det gäller perenner är det i större utsträckning så att detaljer och estetiska värden såsom blomningstider, karaktär och färger finns med i beställarens önskemål. Det kan till exempel vara en publik plantering med en vajande äng som tema, en skuggig slänt med frodiga marktäckare eller en prydnadsplantering med blomprakt i lila och blå färgskala.

Men vilken karaktär och ståndort det än är frågan om är det ändå alltid viktigast att börja med att planera en perennplantering utifrån bladverk, former och höjder. Vackra blommor i alla ära, men det kommer i andra hand.

Men har inte alla växter gröna blad? Jo, det är klart, men det finns många aspekter av det gröna att tänka på.
För perenners bladverk är det viktigt att tänka på: 
Om det spirar och kommer upp ur jorden tidigt eller sent våren; om det vissnar ner efter blomning eller om bladverket är friskt och frodigt hela säsongen; om det står upp i ur och skur istället för att falla ihop eller måste bindas upp; om det får vackra höstfärger eller fina vinterståndare i form av fröställningar m.m; om det vissnar ner fult eller snyggt inför vintern; om det kanske rent utav är ett vintergrönt bladverk.

Andra viktiga aspekter är:
Om de är tuvbildande eller sprider sig med utlöpare; om de frösår sig; om de etablerar sig och växer ihop snabbt eller tar tid på sig; om bladverket är tätt och täckande eller glest och släpper igenom ljus.

En annan aspekt är kompositionen av det gröna, att komponera utifrån bladverken. Det är vackert att kombinera olika typer av bladverk och på så sätt skapa variation:
Höga och låga bladverk; nyanser av grönt och andra bladfärger; ljusgrönt, mörkgrönt, brokbladigt, rödbladigt etc; olika texturer på bladen som matt, glansigt och ludet; olika bladformer som runda blad, gräslika smala blad, flikiga blad, små blad, jättestora blad o.s.v.

Parallellt med att en stomme av bladverk väljs och kombineras är det förstås en fördel att även tänka på blomningstider och blomfärger för att få en fin helhet i slutändan. Men att utgå från det gröna först, är en bra arbetsmetod för att skapa en vacker och väl fungerande plantering.

Helena Rosenlöf, AddGreen AB

Fakta

Landskapsingenjör och trädgårdsdesigner Helena Rosenlöf driver företaget AddGreen AB i Stockholm, ett kunskapsföretag inom trädgård och landskap. Företaget arbetar med trädgårdsdesign, gestaltning, rådgivning, föreläsningar och kunskapsförmedling i olika media. Växtkomposition, växtförslag och planteringsplanerför vacker och funktionell växtanvändning är ett huvudområde. Håller även kurser och föreläsningar i ämnet växtkomposition.

https://www.addgreen.se