Klimatsmarta markanläggningar
Gata

Klimatsmarta markanläggningar

Att anlägga och underhålla markanläggningar som är anpassade till klimatförändringar är avgörande för att byggnader, infrastruktur och landskap ska vara hållbara och motståndskraftiga.. […]

Eftersatt markunderhåll förstör våra anläggningar
Gata

Eftersatt markunderhåll förstör våra anläggningar

Många gånger har vi fullt fokus på våra nya markanläggningar. Vi vill ha full tillgänglighet, utsmyckning, lekvärde, trygg utemiljö och gärna klimatsmarta lösningar.. […]

Slingrande flod
Inspiration

Varför slingrar sig floden?

Den här artikelserien handlar om vatten utifrån ett estetiskt perspektiv där Nigel Wells delar med sig lite av sina erfarenheter från närmare 40 år som konstnär och anläggare av småskaliga vattenanläggningar.. […]

Park

Rätt styrning gör stor skillnad i gröna projekt

I denna artikel diskuterar projektledaren, landskapsarkitekten och certifierade besiktningsmannen Maria Rydell vikten av korrekta förfrågningsunderlag och rätt kompetens vid anläggning av gröna områden.

[…]

Park

Markanläggningar som fungerar praktiskt

För att höja nivån på bygghandlingarna, och den färdiga markanläggningen, krävs nära samarbete och en bra kommunikation inom projektgruppen.

[…]

Gata

Cykelfarten avslöjar dåliga beläggningar

Låga farter med cykeln avslöjar defekter på beläggningen som i bilen uppfattas som spårkänsligt och med ökad risk för vattenplaning. Läs mer i Reino Raitalas nya artikel.

[…]

Park

Bygga och komponera med grönt

Hur får vi våra planteringar vackra och funktionella? Helena Rosenlöf ger goda råd och tips på vägen.

[…]