Nytt krematorium i Norrköping

Nytt Krematorium i Norrköping
Artikelbild på första "spadtaget" är tagen av: Gustaf Hull

Under hösten 2017 tog kyrkorådet i Norrköpings pastorat fram ett förslag om nedläggning av Norrköpings krematorium. Förslaget innebar att ett avtal skulle tecknas med Linköpings krematorium som skulle överta all krematorieverksamhet. Norrköpingsborna reagerade kraftigt mot förslaget och det blev en stor debatt, bland annat kring den etiska aspekten av att transportera avlidna till Linköping.

Kyrkorådet vägde in frågor om sårbarhet vid en eventuell samhällskris och den framtida kapaciteten i Linköping. Istället lades ett nytt förslag fram som innebar renovering och tillbyggnad av Norrköpings krematorium. Den 25 april 2018 fattade kyrkofullmäktige beslutet att krematorieverksamheten blir kvar i Norrköping.

Utan tvekan är ämnen som handlar om hur vi tar hand om våra döda något som berör många människor.  Det var inte första gången som Norrköpings krematorium väckte debatt. Invigningen 1938 föregicks av minst fem arkitektförslag kring utformingen av krematoriet, vilka ha samlats i en bok som Norrköpings kyrkogårdsförvaltning tog fram i samarbete med Norrköpingshistorikern Karl Magnus Peurell inför krematoriets 80-årsjubileum.

Under ombyggnationen sker kremering förvisso i Linköping, men det fungerar i princip likadant som tidigare för begravningsbyråer och anhöriga. All kisthantering och urnutlämning sker i Norrköping vid Norra begravningsplatsen och därifrån är det Norrköpings kyrkogårdsförvaltnings egen personal som sköter transporterna av avlidna på ett värdigt sätt.  

Bildtext: Så här kommer Norrköpings krematorium att se ut när det är färdigt.
Foto – Felix Freudentahal Lotz från Fredriksson arkitektkontor

Hållbarhetsaspekten är viktig i bygget, både att det är hållbart nu och i framtiden. Norrköpings befolkningsmängd ökar och även efterfrågan på kremationer ökar. Under 2020 kremerades omkring 1600 avlidna i Norrköping. Den nya anläggningen har tillstånd att utföra 4000 kremationer per år. Två nya förbränningsugnar installeras vilket kommer innebära att oljeförbrukningen minskar drastiskt och förbränningen kommer att ställas om till att bli ännu mer miljövänlig med det fossilfria drivmedlet RME (rapsmetylester) som är baserat på rapsolja.

Redan innan bygget kom igång hade regionen nytta av det kylrum som iordningställts inför ombyggnationen. På grund av coronapandemin behövdes extra kylplatser och Kyrkogårdsförvaltningen kunde öppna upp kylrummet på Norra begravningsplatsen tidigare än det var tänkt. 

Bildtext: Så här kommer Norrköpings krematorium att se ut när det är färdigt.
Foto – Felix Freudentahal Lotz från Fredriksson arkitektkontor

Bygget startades 3 december 2020 genom högtidligt och coronaanpassat ”spadtag”. De sex personer som deltog i byggstarten satt i varsin mindre grävmaskin och kunde på så sätt hålla avstånd. I april 2022 beräknas Norrköpings nya krematorium stå klart. Hela bygget går att följas via Kyrkogårdsförvaltningens instagramkonto. Här får du aktuell information om vad som händer: @kyrkogardsforvaltningen_nkpg

Elin Nyling, Förvaltningsutvecklare, Norrköpings pastorat

Fakta

Kyrkogårdsförvaltningen i Norrköpings pastorat sköter om gravsättningar, vårdar de allmänna ytorna på begravningsplatserna samt sköter administrationen enligt begravningslagen.
Totalt finns det 23 kyrkogårdar i pastoratet.