Gräva och schakta säkert

Kurs i gräva och schakta säkert

Uppdragsutbildning:

Kursen går även att beställa som en uppdragsutbildning. Kontakta oss via formuläret nedan för mer information. 

Livesänd webbkurs i att gräva och schakta säkert

Citat från tidigare webbkurser:
– “Tack för en jättebra kurs lagom långt, intressanta och bra bilder”
– “Bra kurs, väldigt pedagogisk och tydlig kursledare.”
– “Tack för en bra och informativ webbkurs. Fungerade jättebra med detta upplägg.”
– “Tack för bra kurs, väcker många tankar! Bred informativ kurs. Fick med mycket på kort tid! Fungerade jättebra digitalt! Mycket bra föreläsare!”

ARBETSGIVAREN ÄR SKYLDIG att se till att arbeten i samband med grävning och schaktning sker på ett säkert sätt. Gatuarbetare och anläggningsarbetare som deltar i grävningsarbeten utsätts för förhöjda arbetsmiljörisker och denna utbildningsdag ger viktiga kunskaper som ett led i att minimera riskerna och förebygga olyckor. 

Kursens mål är att ge fördjupad inblick i och kunskap om riskbedömning och instruktioner för säker schakt, samt ge enkla och värdefulla hjälpmedel för att stärka sig i yrkesrollen samtidigt som kursen också belyser vardagsrisker och säkerhetsregler. 

Kursinnehåll

  • Lagar, författningar och regler
  • Etiska och estetiska aspekter
  • Grundläggande marklära
  • Schaktklasser
  • Schaktning och grävning
  • Lastning, transport och avspärrningar
  • Olika typer av utrustning och maskiner
  • Riskbedömning och skyddsåtgärder
  • Interaktiva frågor
  • Självtest

Fakta

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1450kr/pers
2-3 personer: 1300kr/pers
4 personer eller fler: 1100kr/pers

Avgiften är exklusive moms
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Har du frågor om kursen, hör av dig till Maria Malmberg på maria@acama.se

Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag, digital kursdokumentation samt digitala kursintyg.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala mötesverktyget ZOOM. Det går att deltaga via webbläsare eller genom att ladda ner programmet kostnadsfritt.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med anmälan.
Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under dagen.

Vi kommer att hålla interaktiva moment i form av frågor som deltagarna får besvara med hjälp av chattfunktionen. 

Möjlighet för frågor finns via chattfunktionen.
Digitala kursintyg och digitalt kursmaterial skickas ut efter genomförd kurs.