Gräva och schakta säkert

Kurs i gräva och schakta säkert

Livesänd webbkurs i att gräva och schakta säkert
Datum: 21 mars 2024, kl. 08.30 – 12.00

Citat från tidigare webbkurser:
– “Tack för en jättebra kurs lagom långt, intressanta och bra bilder”
– “Bra kurs, väldigt pedagogisk och tydlig kursledare.”
– “Tack för en bra och informativ webbkurs. Fungerade jättebra med detta upplägg.”
– “Tack för bra kurs, väcker många tankar! Bred informativ kurs. Fick med mycket på kort tid! Fungerade jättebra digitalt! Mycket bra föreläsare!”

ARBETSGIVAREN ÄR SKYLDIG att se till att arbeten i samband med grävning och schaktning sker på ett säkert sätt. Gatuarbetare och anläggningsarbetare som deltar i grävningsarbeten utsätts för förhöjda arbetsmiljörisker och denna utbildningsdag ger viktiga kunskaper som ett led i att minimera riskerna och förebygga olyckor. 

Kursens mål är att ge fördjupad inblick i och kunskap om riskbedömning och instruktioner för säker schakt, samt ge enkla och värdefulla hjälpmedel för att stärka sig i yrkesrollen samtidigt som kursen också belyser vardagsrisker och säkerhetsregler. 

Kursinnehåll

  • Lagar, författningar och regler
  • Grundläggande marklära
  • Spontning och släntning
  • Schaktklasser
  • Schaktning, grävning och avspärrningar
  • Olika typer av utrustning och maskiner
  • Riskbedömning och skyddsåtgärder
  • Tillsyn och kontroll

Fakta

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1700kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.

Uppdragsutbildning:

Kursen går även att beställa som en uppdragsutbildning. Kontakta oss via formuläret nedan för mer information.