Kurs i gräva och schakta säkert
Kurser

Gräva och schakta säkert

Hur mycket belastning tål marken närmast schaktet? Behöver vi veta mer om markens egenskaper, till exempel genom att göra en geoteknisk undersökning? […]