Kyrkogårdsteatern i Kalmar

Kyrkogårdsteatern i Kalmar

Vi har intervjuat Birgitta Linåker som är chef för begravnings- och serviceverksamheten i Kalmar, om deras kyrkogårdsteater. Här följer intervjun.

Berätta gärna lite om kyrkogårdsteatern, vad är det för något?

Kyrkogårdsteatern berättar om Kalmar stadshistoria. Inom Kalmars begravningsplatser göms stadens historia och den plockar vi fram genom teater som elever från Jenny Nyströms teaterprogram spelar upp för Kalmarbor och turister.

Hur kom det sig att ni började göra teater på kyrkogården?

Vi började med teatern för att bjuda in allmänheten att upptäcka våra vackra och unika begravningsplatser. När började ni med det? Vi började år 2007.

Vad har ni haft för föreställningar genom åren?

Vi återberättar om 7 familjer varje år på Södra kyrkogården eller Norra kyrkogården. Var haft och både teater och dans och musik. Vi har haft olika teman på teaterarna, bland annat: “Skälby gård i Kalmar och deras lantbrukare”, “150 års Jubileum av Södra kyrkogården”, “100års jubileum av Norra kyrkogården”, “1700-talets Kalmar”. 

Kan du berätta lite kort om årets kommande föreställning?

I år 2022 är temat “Flygflottiljen F12 som lades ned på 70-talet” ” Finska vinterkriget”. Vi skall spela vid Norra kyrkogården och vandrar sen mot en gammal kommunikationsanläggning som är från andra världskriget.

Hur ser processen ut när ni skapar föreställningarna?

Föreställningarna skapas ihop med Kalmars länsmuseum och teaterprogrammet på gymnasiet och med mig från begravningsverksamheten. Temat kommer Historiker Magdalena Jonsson och jag på tillsammans.

Jobbar ni tillsammans med eleverna eller får de mer eller mindre fria händer?

Vi träffar eleverna på hösten terminen då de får ett tema och vilka personer som historiker Magdalena Jonsson tar fram. Eleverna får välja roller de vill spela och sen göra ett manus runt personen som de skall gestalta. De intervjuar släkten till den som skall gestaltas. Jag kontaktar släkten för att höra om vi får återberätta om den gravsatta personen. Hittills har vi inte fått nej. Det kommer mellan 200-300 personer/föreställning och det är fri entré.

Vad behöver ni tänka särskilt på när ni har föreställningar på kyrkogården?

Att vi har ett bra ljudsystem som rullar på en elbil. Tillgänglighet så att alla kan vara med. Vi förflyttar oss hela tiden under kyrkogårdsteatern. Vi berättar alltid om något som gäller Kalmar begravningsverksamhet: “att söka gravrättsinnehavare”, “nedlagda gravstenar p g a riskbedömning”, “plantera perenner i gravrabatten”, ” bli miljöproffs på Kalmars begravningsplatser och sortera på rätt sätt” osv…

När är premiären för årets föreställning?

Årets förställning är den 4 juni kl. 12.00 och är examens spelningen för eleverna, där de får betyg på sin insats av skolan. På denna föreställning är det mest släkten till skådespelarna.

Under sommaren så får eleverna som spelar Kyrkogårdsteater som sommarjobb. Vi har 4:a spelningar i början av Juli och då kommer det mellan 200-300 personer varje kväll.

Årets sommarspelningar är på Norra kyrkogården  kl. 18.00 följande kvällar: 5/7; 6/7; 12/7; och 13/7. Samling vid ingången till Norra kyrkogården från Galggatan.

Text: Maria Malmberg, delägare Acama AB
Foto: Begravnings- och serviceverksamheten i Kalmar