Fjällbotaniska trädgården – en del av Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum.

Foton tillhör: Ingrid Hellberg

Fjällbotaniska trädgården ligger i Jokkmokk, norr om polcirkeln. Den kom till på initiativ av Stig Lindberg,som var en brinnande trädgårdsentusiast och invigdes år 1995. Trädgårdsområdet ligger i en ravin i vars botten Kvarnbäcken flyter. Området hade dessförinnan använts som soptipp och till brandövningar men också till tvättstuga, fiskodling, guldvaskning och för barnen en spännande lekplats.

Fjällbotaniska trädgården är på ca 1 hektar och trädgården är indelad i olika växtmiljöer. Växtmiljöerna är naturliga i landskapet och har informationsskyltar på svenska, engelska samt på lule- samiska. Artskyltarna informerar på svenska, latin och engelska. Vissa växter har också sitt lulesamiska namn på skylten och arbete pågår för att namnge alla växter på lule samiska.

Trädgården öppnas i juni och stängs i slutet av augusti. Besökare kommer från hela världen. Även när trädgården är stängd är det många besökare som kommer för att få uppleva den enda Fjällbotaniska trädgården norr om polcirkel.

Trädgården besöks flitigt av skolor i närområdet men också av utbildningar och kurser med anknytning till trädgård och natur. Besökare erbjuds också guidade turer.

Sommaren bjuder på midnattssol och vintern på norrsken. Närmsta fjäll är Jarre och det har varit inspiration till den Nya fjälltoppen som nu är anlagd i trädgården. Växter till trädgården hämtas ur fjällmiljön med tillstånd av Länsstyrelsen.

De växter som hämtas från fjället betraktas som ett barn som ska flytta från ett hem till ett nytt hem. Då är det viktigt att de kommer på rätt ställe med rätt förutsättningar och att de ges tålamod under många år tills de har etablerat sig ordentligt på sin nya plats.

Ájtte Musei Vänner ger värdefullt stöd till arbetet i trädgården på många olika sätt. Växtområdena har restaurerats kontinuerligt de senaste 8 säsongerna.

Slåtterblomma

Sl-tterblomma

För skötseln är en trädgårdsmästare och en trädgårdsmedarbetare anställda under säsong. Feriearbetande skolungdomar och ofta någon trädgårdsstudent på praktik hjälper också till med skötseln. Från arbetsförmedlingen kommer ibland även medhjälpare som vill arbetspröva. All denna ‘extrahjälp’ är en förutsättning för att hinna med allt arbete under säsong.

Lappspira

Lappspira

Följande växtmiljöer har skapats i trädgården:

VILDA NYTTOVÄXTER – visar ätliga och giftiga växter.

KALLKÄLLAN – visar typiska kallkälleväxter.

SYDBRANTEN – Vårens tidigaste blomning kommer i sydbranten.

POTATISBACKEN – Där odlas Granudde potatis som nu bevaras och virusskyddas på NordGen i Alnarp. Det är en lokal sort från Granudden utanför Jokkmokk. Vi är väldigt stolta över att den kommer att bevaras nu.

NYA FJÄLLTOPPEN – har framtagits genom att en befintlig bergstopp rensats från all växtlighet, däribland 42 stora träd. Håligheterna har fyllts med grus vari växter planterats allt efterhand under 4 somrar, hämtade från fjället.

NYA LILLA FJÄLLTOPPEN – Nya fjälltoppen behövde en kompis så den skapas nu i nära anslutning till den Nya.

GAMLA FJÄLLTOPPEN – är fylld med alpina växter.

VINDBLOTTAN – Visar låga växter som växer på utsatta lägen med lite snö som skydd.

HEDBJÖRKSKOG – Hedbjörkskog är vanlig i hela fjällkedjan.

PERENNER ZON 7 – visar på olika perenner, grönsaker och kryddor som trivs i zon 7. 

RENVALLEN – Här visas typiska växter som finns på en renvall.

VIDEKÄRR – Många olika vide arter finns i Videkärret.

TAIGAN – Här växer mossor, lavar, träd mm.

MYREN – har restaurerats fram i anslutning till Kvarnbäcken.

ÄNGBJÖRKSKOG – Är en spännande kontrast till de låga fjällväxterna och bjuder in till promenad på den anlagda stigen.

SNÖLEGAN – Där finns växter som kanske aldrig hinner blomma då sommaren är kall och snön ligger kvar länge. De måste också vara snabba i sin blomning innan vintern kommer tillbaka.

Ingrid-Hellberg

Ingrid Hellberg, Biodynamisk Trädgårdsmästare

Fakta

Mer information kontakta:
0971-17070 – info@ajtte.com
Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum
Box 116,SE-96223 Jokkmokk

Jag som skriver heter Ingrid Hellberg och är utbildad till Biodynamisk trädgårdsmästare på Skillebyholm. Under min utbildning valde jag att ha min 6 månaders praktik hos Vildflor på Göteborgs botaniska trädgård med Marika Irvine som handledare.

Efter utbildning anlade jag en 1800 tals Hälsingegårds trädgård i Långhed innan jag 2011 anställdes i Jokkmokks Fjällbotaniska trädgård. Nu har jag varit ansvarig i Fjällbotaniska trädgården under 8 somrar och ser framemot att få fortsätta med att utveckla trädgården.