33 miljoner vårblommande lökar på 5 år

Foto: Lökgrossisten AB
Krokus, tulpaner och pingstliljor är några växter som är extra värdefulla tidigt på våren för att bins och andra insekters pollinering ska komma igång. Pollinering garanterar att vi får rikliga skördar av bär, grönsaker och frukt och det ekonomiska värdet av pollinering uppskattas till flera hundra miljoner euro årligen. 
 
Vi vet att ett ökande antal pollinatörer världen över håller på att utrotas, många gånger av mänsklig aktivitet. När det småskaliga odlingslandskapet med ett mångfald av blommor försvinner, slår det hårt mot bina och andra insekter. (Källa: Jordbruksverket)

Vi som driver Låt Sverige blomstra vill ändra på detta genom att under de närmaste fem åren plantera 33 miljoner vårblommande lökar runt om i landet. En skön vårblommande färgprakt som naturligt skapar biologisk mångfald. Det är lättskött eftersom att man enkelt klipper ner planteringen med gräsklippare när blomningen är över och – det bästa av allt – blomstringen återkommer år efter år!

Så var kommer du in i bilden? Jo, Låt Sverige Blomstra verkar genom ett nätverk av lokala aktörer. Er uppgift är att se till att blommorna hamnar där de gör mest nytta. Vi tänker inte i första hand på parker och redan existerande planteringar, utan att sprida blomningen i första hand till industriområden, bensinstationer, arbetsplatser, genom att låta dagisbarn plantera lökar själva, att skapa självplocksrabatter utanför äldreboenden och bostadsområden där de boende plockar in egna snittblommor från planteringen. 

När vi tillsammans gör detta på alla orter i Sverige uppnår vi enkelt en massiv vårblommande färgprakt. Ett räkneexempel är att om varje person i Sverige planterar fyra lökar är målet i Låt Sverige blomstra uppnått. 
 
Hur kan du bidra? Det är enkelt. Plantera lök i höst och fotografera färgprakten våren 2017. Skicka fotografier till Låt Sverige Blomstra så lägger vi upp ditt bidrag i vårt kommande showroom som lanseras i mars 2017 på hemsidan Låt Sverige blomstra.
 
Exempel på målgrupper du kan vända dig till:
 
• Kyrkogård – En fin plats som är öppen för alla som erbjuder en grön och lugn plats för reflektion och en möjlighet att stanna upp och bara vara i. 
• Slott, herrgård och konferensanläggning – Närodlat och klimatsmart –Självhushåll genom att kombinera bikupa med vårblommande färgprakt.
• Fastighetsägare i industriområde – Massiv effekt för stora gräsytor
• Senior och äldreboende –  Utemiljön ger ökad livskvalitet! Att få vara ute i en trädgård, i en park vet vi påverkar de äldres hälsa och välbefinnande. Även utsikt mot natur  och trädgård från ett fönster eller en balkong har betydelse.
• Förskola – Låt barnen vara trädgårdsmästare! Lekfullhet och kreativitet – skapar intresse och kunskap! 
• BRF- förening –Stärk trivsel och gemenskap! Bjud in till gårdsfest när första krokusen och bina tittar fram! Skänker glädje i föreningen i decennier.
• Golfbana – Ett snyggt och trevligt klubbhusområde skapar trivsel hos besökande medlemmar och gäster. Det första intrycket av en anläggning blir ofta det bestående intrycket.

Annika Palmér, Lökgrossisten AB och LåtSverigeBlomstra

Fakta

Låt Sverige Blomstra är ett projekt som är initierat av bostadsföretaget AB-hem och trädgårdsföretaget Lökgrossisten i Norden AB som distribuerar lökarna enkelt via sin webshop. https://www.latsverigeblomstra.se

För oss är vårblommande färgprakt en symbol för att låta Sverige Blomstra och att tillsammans gör vi skillnad. Välkommen!