Trädgårdsdesign med Biologisk Mångfald

Trädgårdsdesign med Biologisk Mångfald
Foto: Lisa Bengtzohn

Denna artikeln är skriven av Lisa Bengtzohn på LiBe Design. Läs mer på www.libedesign.se

Att designa en trädgård med biologisk mångfald

Som trädgårdsdesigner har man väldigt stort inflytande över hur kundens trädgård utformas, val av hårdgjorda ytor såväl som val av växter till våra kunder. Vi har stor möjlighet att påverka genom att föreslå och argumentera för en trädgård med mindre klimatavtryck och högre biologisk mångfald. Hos en del kunder finns mindre utrymme för påverkan, men när det kommer till växtval brukar det ändå vara relativt lätt att få in växter som gynnar den biologiska mångfalden.

En lummig trädgård skapar boplatser och mat till fåglar och insekter. Många kunder vill ha ombonat och insynsskyddat. Här finns alla möjligheter att skapa denna lummighet i trädgårdens ytterkanter eller i ett woodland, där det gärna får vara lite vilt, rita gärna in plats för gammal ved. Variera med
trädskikt, buskskikt och markskikt. Låt gärna gångarna vara riktigt naturliga med täckbark eller flis. En skuggig lund eller woodland blir en toppen plats för en sittplats eller hängmattan.

Kunderna brukar ofta efterfråga lättskött och tar man bort eller minskar på den skötselkrävande gräsmattan och ersätter med planteringar blir trädgården lättskött samtidigt som det blir mer utrymme att skapa dessa träd- busk- och markskikt, även bland kunder som inte alltid köper hela paketet med biologisk mångfald. Häckar i ytterkant och även som rumsavdelare inuti trädgården skapar boplatser och skydd åt fåglar. Välj många inhemska växter som våra insekter är anpassade för.

Är trädgården stor kan man rita in ek, lönn, bok, sälg, hägg, fågelbär, vildrosor, brakved och hassel. I en medelstor trädgård finns ändå plats för linden ‘Linn’, rönn, fläder och finsk rödbjörk. I den lilla trädgården passar klotlönn, skogslönn ‘Raket’ E, naverlönn ‘Nanum’, rödbladig fläder, skogskornell ‘Midwinter Fire’ och kaprifol. Avenbok, bok eller lind är fint som klippta häckar. Lungört, myskmadra, julros, rosenplister och funkia är fina i woodlandets markskikt, även om inte alla dessa är inhemska.

Många kunder efterfrågar ätbart och här blir det win-win genom att bärbuskar och fruktträd bidrar med mycket pollen och nektar för våra pollinerare, och även bär till fåglar. Vill kunden inte ha massa frukt att ta hand om fungerar prydnadsaplar och prydnadskörsbär lika bra, då dessa bär också är mycket uppskattade av fåglar. När det gäller bär behöver man inte ens ta hand om skörden, hinner man inte med något år så tar fåglarna gärna det.

En kryddträdgård med timjan, oregano, gräslök och lavendel tillsammans med ettåriga örter är ofta mycket uppskattat av kunden.
Fjärilsrabatter brukar vara populärt, där man skapar blomning från tidig vår med lökväxter, över hela sommaren till sen höst, gärna växter som får fröställningar till fåglar och insekter. För att denna ska ge rätt effekt behöver den vara väl tilltagen i storlek. Här passar kantnepeta, stäppsalvia,
kransveronika, bolltistel, fläckflockel och röd rudbeckia tillsammans med inhemska växter såsom röllika, kattfot, blodnäva, rosenmalva, backsippa, blodtopp, vädd, fackelblomster och strandveronika.

Vatten är viktigt om man vill skapa en trädgård med biologisk mångfald. En damm är perfekt och jättemysigt för de kunder som önskar, men ibland kanske detta blir ett för stort projekt eller för mycket skötsel. Då kan det räcka med ett fågelbad. En tomt med höjdskillnader är perfekt för en bäck med ett vattenfall.

Äng passar särskilt bra i större trädgårdar där det finns plats att få till en mindre eller större äng och där ängen i sig gör trädgården mindre skötselkrävande och begränsar det område som kräver mer intensiv skötsel. Det finns ängsfröblandningar för olika lägen och man kan komplettera med pluggplantor för snabbare resultat. Blåklocka, fältvädd, gullviva, gökärt, käringtand och prästkrage går alla att få tag på som pluggplantor. Kombinera gärna äng med fruktträdgård då nyttodjuren trivs i ängen och hjälper till att bekämpa ohyra i fruktträden. En stenmur som avgränsning ger boplats till många arter.

Är det aktuellt med nya byggnader på tomten, kunden kanske behöver ett cykelskjul eller bara ett tak över soptunnorna, så passar det fint med ett grönt tak! Gröna tak med sedumväxter är extra omtyckta av humlor.

 

En illustrationsplan, en trädgårdsdesign där jag fått in många inslag för biologisk mångfald.

Kompost är jättebra och går att argumentera även i den ekonomiska aspekten då kunden slipper köra iväg trädgårdsavfall och på så sätt kan producera egen jordförbättring på plats i trädgården. Grenar kan flisas till marktäckning eller stigar i woodlandet. Sedan att självklart skriva in i skötselplanen att gödsling görs med naturliga gödselmedel och att inga kemiska bekämpningsmedel används i trädgården. Lockar man in fåglarna och har en varierad trädgård med många olika växtslag blir trädgården mer tålig och man får superbra hjälp av fåglarna med bekämpning av skadedjur.

Foto och text av: Lisa Bengtzohn – LiBe Design

Fakta

Jag heter Lisa Bengtzohn och jobbar som trädgårdsdesigner i  det egna företaget LiBe Design, med utgångspunkt i Linköping.
Jag designar främst privatträdgårdar men erbjuder även mina tjänster till företag och bostadsrättsföreningar. Jag brinner särskilt för biologisk mångfald och får gärna in det i min design.

Hemsidawww.libedesign.se
Intagram: @libedesign
E-mail: lisa@libedesign.se
Telefon: 0768-325171