Natursten – hårt, hållbart och historiskt!

Foton tillhör: Rickard Hjälm/ Flisby AB

Äkta natursten har i alla tider använts som ett hållbart byggmaterial. Vid planering av ett stenprojekt bör alltid åldersbeständighet vara en aspekt att ta med i kalkylen. Betongsten är stilrent, billigt och lättarbetat men är inget evighetsmaterial. Det är däremot många naturstenssorter.

I offentliga utemiljöer med stor påfrestning används framförallt granit och kvartsitskiffer, som båda är extremt slitstarka och
åldersbeständiga. Granitplattor har antingen en slätare flammad yta eller en krysshamrad lite grövre yta (som finns i olika grader). Skiffern däremot spräcks i lager och den naturliga yta som då bildas kallas klovyta.

Små och storgatsten klipps fram i önskad storlek. Gatsten 9-11 cm används till rak sättning och friser medan gatsten 8-11 cm lämpar sig för bågsättning där större storleksvariation önskas. Gatsten tumlas ibland för att ge ett mer gammaldags utseende. Genom att lägga gatsten i så kallad svensk mix som består av en blandning av 4 sorter blir ytan mycket levande.

Sandsten, marmor, lerskiffer och kalksten är också fantastiskt vackra material som närmast andas lyx och flärd. De används både nu som då för att förhöja ett projekt. De är inte dyrare än granit eller kvartsitskiffer men har inte samma slitstyrka och täthet. De bör därför inte läggas på gator och torg men funkar alldeles utmärkt i trädgårdar, parker och innergårdar.

SVENSKT ELLER IMPORTERAT?

En diskussion som ständigt pågår vid nästan alla naturstensprojekt är valet mellan svensk eller importerad sten. Vilken skall man använda?

Gator, torg och busshållplatser med mycket slitage:

Här är det viktigt att använda en sten med låg vattenabsorbtion, bra nötningsmotstånd och hög böjdraghållfasthet. Till sådana projekt har tyvärr använts alldeles för mycket importerad sten med för dålig kvalité. Antingen väljer man en importerad sten med goda egenskaper (för Gud lade inte alla bra berg i Sverige) eller så väljer man med fördel svensk sten med säkerställt höga värden. Vi har den stora förmånen att ha både granit och skiffer i Sverige med erkänt mycket goda egenskaper.

Miljöer av historiskt eller kulturellt värde:

Här bör alltid samma eller ett liknade material som ursprunget användas. Att i sådana miljöer använda importerad sten som naturligt inte finns i vår geologi och historia anser jag vara skam!

Trädgårdar, parker, BRF och innegårdar:

Här vill man normalt frambringa en känsla eller ett visst utseende. Här går att ganska fritt botanisera bland både svensk och importerad natursten. Välj efter färg, form, struktur och känsla.

Vid alla ovanstående projekttyper:

Väg in stensortens egenskaper, egenheter, miljöpåverkan, arbetsförhållanden, anläggningsteknik och självklart utseende.  

Rickard Hjälm, Vd, Flisby AB, Syredavägen 14, 578 75 Flisby 0380-802 08

Fakta

www.flisbyab.se

Följ oss på FacebookYoutube och Instagram