Tätortsnära Ängsmark
Kurser

Tätortsnära ängsmark

I den här kursen tittar vi närmare på de olika faktorer som kännetecknar ny, urban ängsmark. Innehållet bygger vidare på kursen “Ängsmarken i fokus”, men fungerar även fristående.. […]

Gräsklippning i fokus
Kurser

Gräsklippning i fokus

Gräsklippning är ofta 25% av utemiljöarbetet under säsong. Extra resurskrävande är det på trånga ytor eller där vi har hög arbetsintensitet på klippning och putsning.. […]

Vatten på allmän plats
Kurser

Vatten på allmän plats

Vattenfrågan har kommit i fokus de senaste åren och ännu mycket mer i år. Torkan kräver mer bevattning än vi har varit vana vid.. […]

La Concepción
Inspiration

La Concepción – Malagas historiska & botaniska trädgård

När man går in genom grindarna möts du direkt av en nästan överväldigande doft av växtliv. De oerhört många träden här ger en syrerikedom som känns igenom hela kroppen från näsan till djupet av lungorna.. […]

Kyrkogårdens maskiner, fordon och redskap
Kurser

Kyrkogårdens maskiner, fordon & redskap

Kyrkogårdsarbetet innehåller många maskinkrävande moment med stora självkörande eller mindre transporterade maskiner. Omvärldsrelaterade och maskinrelaterade begränsningsfaktorer gör arbetet mindre effektivt på trånga och ojämna ytor och det är viktigt att ta tillvara nya maskinmöjligheter. […]

Växtmaterial i fokus
Kurser

Växtmaterial i fokus

Växtmaterial är en viktig del av arbetsvolymen och kostnaderna. Gröna värden spelar stor roll både för gestaltning, upplevelser, servicetjänster och nyttan som samhällets gröna lunga. […]

Hållbara lekplatser i fokus
Kurser

Hållbara lekplatser i fokus

Befintliga lekplatser får ofta stryka på foten eftersom pengarna inte räcker till att rusta upp överallt. Inte minst i ytterområden. Satsningar på nya lekplatsers tillgänglighet är självklart men att hitta material som uppfyller både driftkrav, tillgänglighetskrav och miljökrav samtidigt är en stor utmaning. […]

Säkra lyft: Kistor och gravstenar
Kurser

Säkra lyft: Kistor och gravstenar

Återkommande skador ses i tunga och upprepad manuell och maskinell hantering av gravstenar och kistor. Säkra lyft- och förflyttningsanordningar och rätt arbetsteknik är en förutsättning både för att minska riskerna och säkerställa en värdig hantering. […]

Klimatsmarta lösningar för utemiljön
Kurser

Klimatsmarta lösningar för utemiljön

Utmaningarna är många. God tillväxtmiljö är inte heller självklar, tvärtom. Tillgången till vatten och näring varierar kraftigt mellan olika platser och över säsongen. Och i förtätade miljöer är konkurrensen väldigt hård om utrymmet. […]

Hydrangea macrophylla 'Meissen'
Inspiration

Växtporträtt: Hortensia

Efter juni har många prydnadsbuskar blommat klart. Efter juli är utbudet ännu mindre, men det finns undantag. Högsommar och sensommar är hortensiornas tid! […]