Acama AB erbjuder nu 3 olika livesända workshops.
Varje workshop är temabaserad med innehåll enligt nedan och görs med valfritt fokus; park, gata, fastighetsnära utemiljöer eller kyrkogård.

Utemiljöförvaltningarna står ännu en gång inför stora utmaningar med verksamhetsförändringar, besparingar och en verklighet som inte helt går ihop med givna anslag. De livesända workshopparna är därför både utmanings- och lösningsfokuserade utifrån våra framtagna teman.

Vill man själv föra till ytterligare egna utmaningar eller diskutera andra infallsvinklar och ämnen, kan vi skräddarsy en uppföljande workshopsdag.

För detaljerat program, praktisk information och pris, se respektive workshop.