Fem kontinenter
Inspiration

Fem kontinenter: En resa genom vår planets växtlighet

Mellan Pontinia och Priverno, i Amaseno-floddalen, har Antonio Aumenta, en av de viktigaste italienska plantskolisterna, skapat en mycket rik samling växter, inspirerad av fem olika kontinenter och den biologiska mångfalden över vår planet. […]

Växtporträtt: Solhattar
Inspiration

Växtporträtt: Solhattar

Sensommaren är solhattarnas tid. Med sina stora uppstickande färgstarka blommor är de värdefulla inslag i perennrabatterna, men det gäller att välja rätt sort och växtplats för att lyckas. […]

Syringa
Inspiration

Växtporträtt: Bondsyrener och ädelsyrener

Syrenbusken är kanske landets allra vanligaste prydnadsbuske. I norr finner vi ofta hängsyren, ungersk syren och norrlandssyren, medan bondsyrenen och dess namnsorter; ädelsyrenerna, är vanligare i söder. […]

The Garden of Landriana
Inspiration

The Garden of Landriana

Allt började 1956, när markisen Gallarati Scotti och hans fru Lavinia Taverna bestämde sig för att köpa en lantlig fastighet nära Ardea, på Lazio-kusten, några tiotals kilometer från den “eviga staden” Rom. […]

Ninfa Garden
Inspiration

Ninfa Garden

En engelsk plats skapad av en romersk prinsessa. […]

Ängar och gröna murar
Kyrkogård

Ängar och gröna murar

Begravningsplatser med vilda växter för biologisk mångfald […]

Höstens blommande växter
Inspiration

Höstens blommande växter: del 1

En lång blomsäsong har välgörande effekt på alla som upplever den. Vår inhemska flora har dock, med några få undantag, ett väldigt långt vinteruppehåll.. […]