Kyrkogårdens upphandlingar

Foto: BMJ/Shutterstock.com

Uppdragsutbildning:

Kursen går även att beställa som en uppdragsutbildning. Kontakta oss via formuläret nedan för mer information. 

Livesänd webbkurs om kyrkogårdens upphandlingar

Lagen om offentlig upphandling omfattar inte Svenska Kyrkan utan kyrkoordningen har egna motsvarande regler. Alla kyrkogårdsverksamheter ska vid upphandling utnyttja konkurrensmöjligheterna och agera på ett affärsmässigt sätt. Alla folkbokförda i församlingen ska få ut så mycket som möjligt för den begravningsavgift avgifter de betalar.

Denna kurs ger dig insikt i upphandlingsfrågorna och material som lätt kan omsättas i din praktiska vardag vid inköp av varor och tjänster för begravningsverksamheten. Vi kommer också att ha en interaktiv bikupa, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten. Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar. Livesänt är tillgängligt, enkelt, interaktivt och prisvärt. Kort sagt ett forum för alla!

Citat från tidigare webbkurser:
– “ALLT har varit JÄTTEBRA! Inget behöver ändras! Det är så bra med digitala kurser. Då kan man gå mycket flera kurser än om det är på orter långt bort. Väldigt bra kursledare också! Suverän!”
– “Väldigt bra med alla exempel. Och den bästa kursledaren jag stött på! Väldigt trevligt upplagt med chatt och bra respons.”
– “Bra kurs. Man känner sig delaktig när frågorna ställs. Lätt att följa med och man behöver inte ha massa förkunskaper.

Mål:

Att ge fördjupad inblick i och kunskap om hur man utnyttjar konkurrensmöjligheterna och agerar på ett affärsmässigt sätt i upphandling av varor och tjänster för kyrkogårdsverksamheten. Kursen hjälper dig att skriva förfrågningsunderlag som uppfyller kraven på transparens, kalkylerbarhet och proportionalitet. Du får också lära dig grunderna i hur man jämför och utvärderar anbud och avtalslagens regler, liksom grunderna i entreprenadavtalen ABFF och AB/ABT.       

Målgrupp:

Kyrkoherdar, kyrkogårdschefer, arbetsledare, planerar och andra inköpare av varor och tjänster till kyrkogårdsverksamheten.

Kursledare: Acamas VD Claes-Anders Malmberg, som har mångårig och riksomfattande erfarenhet av tjänste- och varuupphandlingar inom både kyrka och kommun.

Claes-Anders Malmberg

Kursinnehåll:

  • Grunderna till att kyrkogårdsverksamheten inte omfattas av Lagen om offentlig upphandling samt kyrkoordningens bestämmelser om upphandling. Vi jämför kyrkans regler med hur man arbetar i kommunerna med LOU. Trovärdighet i affärsmässighet och utnyttjande av konkurrensmöjligheterna, vad ska man tänka på och vilka vanliga fel och problem förekommer?
  • Svenska Kyrkans etiska upphandlingspolicy. Möjligheterna att överklaga lokala upphandlingsbeslut.
  • Avtalslagens bestämmelser, kontraktsskrivning och grunderna i de vanligaste s k standardavtalet på entreprenadområdet, AB04/ABT.
  • Hur utformar man korrekta förfrågningsunderlag? Om kravbeskrivningar, kommersiella och administrativa villkor, upphandlingsföreskrifter, anbudsformulär mm.
  • Elektroniska upphandlingsmöjligheter och vägar. Var kan man publicera sina förfrågningsunderlag för att få största möjliga spridning? Vilken hjälp kan digitala upphandlingsverktyg ge den upphandlande förvaltningen?
  • Interaktiv bikupa med genomgång och frågeställande kring en typisk upphandling, gräsklippning på entreprenad.
  • Kvalitetssäkring av utfört arbete och levererade varor. Vilka krav ska man ställa?

Utvärdering av anbud. Det ekonomiskt mest fördelaktiga eller lägsta pris, vilket ska man välja och varför?

Fakta

Kursledare:

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB.

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1750kr/pers 
2-3 personer: 1600kr/pers 
4 personer eller fler: 1450kr/pers 

Avgiften är exklusive moms
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Vid frågor kontakta Maria Malmberg på maria@acama.se

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala mötesverktyget ZOOM. Programmet måste laddas ner men är helt kostnadsfritt.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med anmälan.
Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under dagen.

Vi kommer att hålla interaktiva moment i form av frågor som deltagarna får besvara med hjälp av chattfunktionen.

Möjlighet för frågor finns via chattfunktionen.
Digitala kursintyg och digitalt kursmaterial skickas ut efter genomförd kurs.

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.

Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.