Kyrkogårdens upphandlingar

Livesänd webbkurs om kyrkogårdens upphandlingar

Datum: 11 november, kl 08.30 – 12.00

Lagen om offentlig upphandling omfattar inte Svenska Kyrkan utan kyrkoordningen har egna motsvarande regler. Alla kyrkogårdsverksamheter ska vid upphandling utnyttja konkurrensmöjligheterna och agera på ett affärsmässigt sätt. Alla folkbokförda i församlingen ska få ut så mycket som möjligt för den begravningsavgift avgifter de betalar.

Denna kurs ger dig insikt i upphandlingsfrågorna och material som lätt kan omsättas i din praktiska vardag vid inköp av varor och tjänster för begravningsverksamheten. Vi kommer också att ha en interaktiv bikupa, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten. Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar. Livesänt är tillgängligt, enkelt, interaktivt och prisvärt. Kort sagt ett forum för alla!

Mål:

Att ge fördjupad inblick i och kunskap om hur man utnyttjar konkurrensmöjligheterna och agerar på ett affärsmässigt sätt i upphandling av varor och tjänster för kyrkogårdsverksamheten. Kursen hjälper dig att skriva förfrågningsunderlag som uppfyller kraven på transparens, kalkylerbarhet och proportionalitet. Du får också lära dig grunderna i hur man jämför och utvärderar anbud och avtalslagens regler, liksom grunderna i entreprenadavtalen ABFF och AB/ABT.       

Målgrupp:

Kyrkoherdar, kyrkogårdschefer, arbetsledare, planerar och andra inköpare av varor och tjänster till kyrkogårdsverksamheten.

Kursledare: Acamas VD Claes-Anders Malmberg, som har mångårig och riksomfattande erfarenhet av tjänste- och varuupphandlingar inom både kyrka och kommun.

Kursinnehåll:

  • Grunderna till att kyrkogårdsverksamheten inte omfattas av Lagen om offentlig upphandling samt kyrkoordningens bestämmelser om upphandling. Vi jämför kyrkans regler med hur man arbetar i kommunerna med LOU. Trovärdighet i affärsmässighet och utnyttjande av konkurrensmöjligheterna, vad ska man tänka på och vilka vanliga fel och problem förekommer?
  • Svenska Kyrkans etiska upphandlingspolicy. Möjligheterna att överklaga lokala upphandlingsbeslut.
  • Avtalslagens bestämmelser, kontraktsskrivning och grunderna i de vanligaste s k standardavtalet på entreprenadområdet, AB04/ABT.
  • Hur utformar man korrekta förfrågningsunderlag? Om kravbeskrivningar, kommersiella och administrativa villkor, upphandlingsföreskrifter, anbudsformulär mm.
  • Elektroniska upphandlingsmöjligheter och vägar. Var kan man publicera sina förfrågningsunderlag för att få största möjliga spridning? Vilken hjälp kan digitala upphandlingsverktyg ge den upphandlande förvaltningen?
  • Interaktiv bikupa med genomgång och frågeställande kring en typisk upphandling, gräsklippning på entreprenad.
  • Kvalitetssäkring av utfört arbete och levererade varor. Vilka krav ska man ställa?

Utvärdering av anbud. Det ekonomiskt mest fördelaktiga eller lägsta pris, vilket ska man välja och varför?

Fakta

Kursledare:

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB.

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1750kr/pers 
2-3 personer: 1600kr/pers 
4 personer eller fler: 1450kr/pers 

Avgiften är exklusive moms
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Vid frågor kontakta Maria Malmberg på maria@acama.se

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala mötesverktyget ZOOM. Programmet måste laddas ner men är helt kostnadsfritt.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med anmälan.
Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under dagen.

Vi kommer att hålla interaktiva moment i form av frågor som deltagarna får besvara med hjälp av chattfunktionen. Även ett kort självtest i slutet av kursdagen.  

Möjlighet för frågor finns via chattfunktionen.
Digitala kursintyg utfärdas efter genomförd kurs.

Max antal deltagare: 30 personer

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.

Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.

Uppdragsutbildning:

Kursen går även att beställa som digital eller fysisk uppdragsutbildning. Kontakta oss via formuläret nedan för pris och mer information.