Park

Rätt styrning gör stor skillnad i gröna projekt

I denna artikel diskuterar projektledaren, landskapsarkitekten och certifierade besiktningsmannen Maria Rydell vikten av korrekta förfrågningsunderlag och rätt kompetens vid anläggning av gröna områden.

[…]

Växtkunskap - om ståndorten
Inspiration

Växtkunskap del 1 – om ståndorten

Del 1 i artikelserien som handlar om växtinformationen vi hittar i böcker, kataloger och på internet […]

Gör vi rätt saker i gata och park
Park

Gör vi rätt saker i park och gata?

Att analysera inre och yttre effektivitet är inte lätt. Det gröna ställs mot det svarta och det vita ställer till det ännu mer. Vad är tvunget eller frivilligt som väghållare och huvudman för allmän platsmark?

Vilket pang ger vi för skattebetalarnas pengar? […]

Nytt Krematorium i Norrköping
Kyrkogård

Nytt krematorium i Norrköping

För några år sedan pratade man om att lägga ner krematoriet i Norrköping. Men nu i december togs första steget i ombyggnationen av krematoriet i Norrköping. Läs mer i artikeln […]

Kurs i gräva och schakta säkert
Kurser

Gräva och schakta säkert

Hur mycket belastning tål marken närmast schaktet? Behöver vi veta mer om markens egenskaper, till exempel genom att göra en geoteknisk undersökning? […]

Effektivt underhåll sand lekplats
Park

Effektivt underhåll av sand på lekplats

Förorenad och kompakt sand på lekplatser kan vara skadlig. Hur kan man säkerhetsställa en ren och säker sandyta? Vilka krav ställs på dig som fastighetsägare? […]

Vilka förändringar behövs inom gravskötseln
Kyrkogård

Vilka förändringar behöver göras i gravskötseln?

Detta är tredje och sista delen i vår artikelserie om gravskötsel. Många säsongsanställdas arbetstillfällen hänger på att vi lyckas hejda minskningen av traditionella gravskötslar.. […]

Varför ska kunden köpa gravskötseln
Kyrkogård

Varför ska kunden köpa gravskötseln?

I del två i denna gravskötselserie diskuterar anledningar till varför kunden bör köpa skötseln av förvaltningen? Vad gör vi för våra befintliga kunder och vad kan vi göra för att få tillbaka före detta kunder? […]

Vårvinterns blommande växter del 2
Inspiration

Vårvinterns blommande växter: del 2

Jenny Nilsson skriver en ny spännande artikelserie om vårvinterns blommande växter, i två delar. I denna artikel ligger fokuser på buskar […]

Vilken gravskötsel efterfrågas av kunder
Kyrkogård

Vilken gravskötsel efterfrågar dagens kunder?

Vilken gravskötsel efterfrågar kunderna? Detta är den första delen av tre i vår nya artikelserie om gravskötsel. Serviceverksamheten måste gå ihop sig ekonomiskt och många säsongsarbeten är beroende av gravskötseln.

Artikelserien är skriven av Acamas VD Claes-Anders Malmberg som ger exempel från genomlysning av serviceverksamheter.. […]