Säker fastighetsskötsel
Kurser

Säker fastighetsskötsel

Kurs i säker fastighetsskötsel. Denna komprimerade, livesända fortbildning ger viktiga kunskaper som ett led i att minimera riskerna och förebygga olyckor. […]

Hur utvecklas fastighetssidans yttre skötsel?
Gata

Hur utvecklas fastighetssidans yttre skötsel?

Klicka här för våra webbkurser Låt oss börja med driftformen. Allt fler offentliga fastighetsförvaltare driver en viss del av den yttre skötseln i egen regi. Lägsta-pris entreprenader med kvalitetsförsämring och svårstyrda ÄTA-arbeten gör att fler […]

Gata

Utemiljö – viktigt för nöjda hyresgäster

Att utemiljö och växtlighet är viktiga för vårt välbefinnande och vår trivsel, är något som fler och fler verkar vara överens om. Vart vi än befinner oss är utemiljön en del av vår vardag stort som smått, skapad eller som naturligt naturlig. 

[…]