Begravningspodden globala miljömål
Kyrkogård

Begravningspodden om globala miljömål

I den här artikeln presenterar sig de som står bakom Begravningspodden och samtidigt ger de oss en inblick i vad de kommer prata om i sitt kommande avsnitt, nämligen de globala målen […]

Kyrkogård

Immateriellt kulturarv och begravning

Inom kyrkogårdsförvaltningar är vi idag väl bekanta med att dela upp vilka kulturarv vi arbetar med och är skyldiga att vårda på våra kyrkogårdar och begravningsplatser. Det handlar om det personhistoriska, det gröna, det biologiska och det kulturella kulturarvet. 

[…]

Kyrkogård

Vi kan inte höja begravningsavgiften mer

Landskapsingenjören och biträdande kyrkogårdschefen Josefine Pettersson skriver en intressant debattartikel om riskerna med den stigande begravningsavgiften. Avgiften har ökat med 69% sedan 2003. Den praktiska skötseln står för en väldigt liten andel av den ökning som skett. Vad beror ökningarna mer på?

[…]