Kyrkogårdens vinterväghållning

Kyrkokardens-Vintervaghallning
Foto: MarrySav/Shutterstock.com

Uppdragsutbildning:

Kursen går även att beställa som en uppdragsutbildning. Kontakta oss via formuläret nedan för pris och mer information. 

Livesänd webbkurs i kyrkogårdens vinterväghållning

Acama ordnar nu en livesänd webbkurs i ett viktigt vardagsämne för att upprätthålla huvudmannens samhälls- och arbetsmiljöansvar. Kursen ges som livesänd halvdagsutbildning med interaktiva frågor i chatten.

  • Vilket ansvar för vinterväghållningen har kyrkogårdsförvaltningen som fastighetsägare eller väghållare?
  • Vilka arbets- och maskintekniker används och vilka för- och nackdelar har olika halkbekämpningsmaterial?
  • Hur gör man en korrekt riskbedömning för både vinterväghållning och sandupptagning?

Mål:
Kursdagen är praktiskt orienterad och ger en god sammanfattning av lagstiftning, kunskapsläge, arbetstekniker och maskinteknik samt vanliga utförarproblem och driftfrågor.

Snöröjning, halkbekämpning, snöbortforsling och sandupptagning utgör tillsammans en väsentlig del av kyrkogårdens arbete och kostnader under lågsäsong. Ändå gör vi ofta som vi alltid har gjort och fortsätter att gå i gamla fotspår och hjulspår.

Målgrupp:
Berörda chefer, planerare, arbetsledare, förmän och maskinförare/ kyrkvaktmästare.

Kursinnehåll:
• Kort genomgång av huvudmannens, kommunens och fastighetsägarens ansvar
• Kort genomgång av kommunikationsarbete internt och externt
• Vinterväder, prognoser och olika typer av halka
• Utkallningens ansvar, nivåer och metoder
• Skadehantering och exempel på rättsfall
• Organisation, budgetering och kalkylering
• Halkbekämpningsmedel, material, metoder och verkan
• Vinterväghållningsteknik och utrustningsalternativ
• Säkerhetsarbete och riskbedömning
• Interaktiva frågor i chatten och enkelt kunskapstest i slutet av kursen.

Fakta

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox.

Kursledare: Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB.

Webbkursen ges via kursplattformen Zoom som kostnadsfritt kan laddas ner och användas.

Kostnad:
Vid anmälan av:

1 person: 1450 kr/pers
2-3 personer: 1300 kr/pers
4 personer eller fler: 1100 kr/pers

Avgiften är exklusive moms
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Har du frågor om kursen, maila till Maria Malmberg på maria@acama.se

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala mötesverktyget ZOOM. Programmet måste laddas ner men är helt kostnadsfritt.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med anmälan.
Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under dagen.

Vi kommer att hålla interaktiva moment i form av frågor som deltagarna får besvara med hjälp av chattfunktionen. Även ett kort självtest i slutet av kursdagen. 

Möjlighet för frågor finns via chattfunktionen.
Digitala kursintyg utfärdas efter genomförd kurs.

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.

Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.