Gröna bostadsgårdar i fokus 

Gröna bostadsgårdar i fokus
Foto: Igor Grochev/Shutterstock.com

Livesänd webbkurs om gröna bostadsgårdar
Datum: 

Frågeställningar 

  • Hur blir bostadsgårdarna mångfunktionella, klimatsmarta och lättskötta?  
  • Hur får vi både beställare och boende att värdesätta utemiljöerna? 
  • Hur underlättar vi för skötselmedverkan och egen odling från de boendes sida? 

Målgrupp: chefer, förvaltare, fastighetsskötare m.fl.

Citat från tidigare deltagare:

”Tack för denna kurs, var väldigt intressant.”
”Intressant och bred info, men bra att få bekräftat att det är många som har liknande utmaningar och det känns ändå som om det finns goda möjligheter att arbeta mer konstruktivt framöver”
”Väldigt givande med konkreta exempel och ett brett perspektiv. Engagerade, kunniga föreläsare som är lätta att lyssna på.”

Utmaningar och kort om kursen 

Att fylla på med blommande perenner för att göra planteringsytor mer lättskötta är en uppskattad metod bland hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Utöver mycket blomning finns ofta önskemålet att kunna skörda grönsaker precis utanför dörren – något som kan bjuda på lite utmaningar för bostadsbolagen.  

Med flera bostadsområden och stora arealer utemiljö som fastighetsskötarna har att ta hand om, ytorna och anläggningarna vara hyfsat lättskötta, men vad som egentligen är lättskött beror delvis på kunskapsnivån hos den som sköter om ytan. Det är en stor utmaning.  

Om odling ska kunna erbjudas är det inte bara själva odlingsplatsen som är viktig för att odlingen ska bli bra. Minst lika viktigt är att det finns system för att allt det praktiska, som förkultivering av plantor och kompostering av avfall. 

Möjligheterna till en utemiljö som gynnar det sociala livet och ger de boende en bra miljö missas ibland genom felaktig gestaltning eller en bristfällig förvaltning av ytorna. Det finns också exempel på båda bristerna. Genom goda exempel och lösningsorienterad kunskap vill vi med denna halvdag sätta fokus på gröna bostadsgårdar. 

Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar. Livesänt är tillgängligt, enkelt, interaktivt och prisvärt. Vi kommer också att ha en interaktiv bikupa, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten. Kort sagt ett forum för alla!  

Program 

08.30 Inledning  

08.35 – 09.30 Gestalta och utforma bostadsgårdar för både biologisk och mänsklig mångfald och funktionalitet. Hur ska vi tänka för att få anläggning, skötsel och underhåll att vara hållbart på sikt? 
Föreläsare: Erikka Chapman, trädgårdsingenjör, Vild&Vacker trädgård 

09.30 – 09.45 Paus 

09.45 – 10.05 Claes-Anders Malmberg berättar i ett par situationsbilder om upplevda utmaningar ute i landet. Gemensam trendspaning i form av digital bikupa med interaktiva chattfrågor till deltagarna på temat: Gröna bostadsgårdar i fokus. 

10.05 – 10.45 Skötselmedverkan och egen odling, utveckling som går hand i hand med trygghet och medskapande.  
Föreläsare: Erikka Chapman, trädgårdsingenjör, Vild&Vacker trädgård 

10.45 – 11.00 Paus 

11.00 – 11.30 Utemiljöarbetet i allmännyttan – rätt fokus för inre och yttre effektivitet i arbetet. Gör vi rätt saker och gör vi sakerna rätt?  
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, VD, ACAMA AB 

11.40 – 11.55 Claes-Anders Malmberg, presenterar och analyserar resultatet av förmiddagens gemensamma trendspaning kring gröna bostadsgårdar i fokus. 

11.55 – 12.00 Sammanfattning. 

Fakta

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1700kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.