Park

Hälsosamt Grönt

När jag ska försvara grönytors värde i staden finns det många argument att hämta i svensk forskning inom området miljöpsykologi.

[…]

Park

Grön design och kreativitet

Den kreativa processen kan vara krävande under intensiva perioder. Det gäller att ha sina knep för att inte köra fast.

[…]

Gata

Danderyds kommuns södra entré har fått nytt utseende

Viadukten under Inverness var tidigare klassad som en av kommunen otryggaste platser av Närpolisen i Danderyd. Nu har pelarna målats i olika röda nyanser och ny belysning i form av bland annat kristallkronor skapar en stämningsfull atmosfär under broarna. Satsningen är menad skapa en både tryggare och trevligare passage för såväl fotgängare och cyklister som bilister –  såväl dag som natt.

[…]

Park

Belönad med årets Ekopris 2014 i Sverige: Heatweed – giftfri ogräsbekämpning

Ogräs är ett gissel som kostar både pengar och arbete att bli av med. Det är ett faktum som alla inom den gröna sektorn alltför väl känner till. Även miljön har blivit lidande av kemiska preparat som använts flitigt i åratal för att ta död på oönskad växtlighet. Men nu finns miljövänliga och effektiva alternativ.

[…]

Park

Här är inte pollinerande insekter en bisak

I Nybro har parkförvaltningen varje år ett tema för sommarrabatterna. Förra året var temat stadsnära odling och under 2014-2015 kommer invånarna att få tal del av ett nytt inslag: sommarblommor som pollineras av insekter. Stadsträdgårdsmästare Thomas Bergström är initiativtagare till projektet som genomförs med bidrag från Länsstyrelsen.

[…]

Park

Hjälpsådd av slitna gräsytor

Hjälpsådden görs förstås när glesa gräsytor behöver omsådd, men också när man vill öka andelen mer slitstarka ädelgräs. 

[…]

Park

Bygga och komponera med grönt

Hur får vi våra planteringar vackra och funktionella? Helena Rosenlöf ger goda råd och tips på vägen.

[…]