Park

Behöver så mycket gräs klippas?

Claes-Anders Malmberg skriver i denna artikel om hur man kan effektivisera och spara på gräskostnaderna.

[…]

Inspiration

Sockblommor

När man tänker på växter för torr skugga är ofta sockblomma det första som dyker upp i huvudet. Få växter klarar denna svåra växtplats lika galant. Det gäller dock att välja rätt..

[…]

Kyrkogård

Biologisk mångfald på Norrköpings kyrkogårdar

En grön stadsmiljö är viktig. Den dagliga kontakten med grönskan är grundläggande för människans välmående. Den biologiska mångfalden hotas när naturen trängs undan av växande städer.

[…]

Park

Utmanande underhåll i lekande miljöer

Länge var den fysiska leken på lekplatsen självklar och den kommunala lekplatsen en självklarhet även i mindre bostadsområden. Vissa medelstora städer har idag fortfarande uppåt 1 lekplats per 500 invånare…

[…]

Park

Markanläggningar som fungerar i praktiken

För att höja nivån på bygghandlingarna, och den färdiga markanläggningen, krävs nära samarbete och en bra kommunikation inom projektgruppen.

[…]

Projektstyra och förvalta nya utemiljöer
Kurser

Projektstyra och förvalta nya utemiljöer

Exploaterings- och investeringsverksamheten har ökat kraftigt senaste åren. Nya projekt skapar stora samhällsvärden men klarar vi att hålla anläggningarna i balans?

Hur får vi projektverksamheten och driften att gå hand i hand? Och hur påverkas driften och driftkostnaderna? 

[…]

Kurser

Effektivisera egen regi

Hur skapar man en egen regi verksamhet som ger pang för pengarna? […]

Gata

Praktiska råd för att effektivisera egen regi

Claes-Anders Malmberg har tagit fram sju praktiska tips för den som är i behov av effektivisering och kostnadsbesparing på kort sikt.

[…]

Gata

Sopsaltning ger centrumytorna nytt vinterliv

Mindre och medelstora städers centrum kämpar för livet sedan flera år. Och inte har det blivit bättre av pandemin som driver på näthandeln och slår hårt mot butiksägare och andra näringsidkare. Inte minst i städernas och tätorternas centrum. 

[…]