Säker Gravgrävning
Kurser

Säker gravgrävning

Säker Gravgrävning –
Kurs i säker gravgrävning. Prioritera säkerheten på kyrkogårdarna. Arbetsgivaren är skyldig att se till att gravgrävning sker säkert. […]

Inspiration

Tätbefolkat är negativt för pollinatörerna

Befolkningstäthet, och inte andelen grönyta, är det som har störst påverkan på artrikedomen av pollinatörer i bostadsområden. Det visar en studie från Lunds universitet där trädgårdar och innergårdar i och omkring Malmö undersökts.

[…]

Kyrkogård

Immateriellt kulturarv och begravning

Inom kyrkogårdsförvaltningar är vi idag väl bekanta med att dela upp vilka kulturarv vi arbetar med och är skyldiga att vårda på våra kyrkogårdar och begravningsplatser. Det handlar om det personhistoriska, det gröna, det biologiska och det kulturella kulturarvet. 

[…]