Renhållningsarbetet på KR Market i Bangalore

Foton och videor: ACAMA AB

20190222-084547

Under de sista veckorna i februari är Claes-Anders Malmberg på studieresa i södra Indien. Huvudstad i delstaten Karnataka är Bangalore med sina närmre 12 miljoner invånare. Och Bangalores stadsförvaltning BBMC är uppdelad i 198 olika distrikt.  Vi har fått tillfälle att möta chefer och medarbetare i distrikt 139, KR Market, som ansvarar för stadens centrala marknadsområde och 2 kilometer offentlig mark runt omkring. Marknaden byggdes under den brittiska epoken i slutet av artonhundratalet så det tillgängliga byggnads- och markområdet är för litet för dagens behov i den svällande mångmiljonstaden.

När vi kommer körande med vår kunnige guide Ramesh och lika kunnige chauffören Rada så är det inte lätt för bilen att komma fram till marknaden. Kommersen pågår lika mycket utanför marknadsområdet som innanför och därför orsakas också en betydande del av nedskräpningen av denna otillåtna gatuförsäljningen. Men inte bara det för gatuförsäljarna blockerar också trafiken till och från marknaden och gör trängseln mycket svårare än den hade behövt vara.

20190222-085118

På marknaden träffar vi Mr. Azher Pasha som är ansvarig för 17 distrikt och Mr. Nagaraj som är en av två Hälsoinspektörer i distrikt 139 KR Market. Marknaden har också åtta arbetsledare och totalt 157 renhållningsarbetare. De senare är anställda av bemanningsfirmor men avlönas direkt från staden och får sin daglön insatt på konto efter att ha bekräftat sitt dagliga arbete med fingeravtryck. Biometrisk information är viktig för att säkerställa att arbetarna verkligen får den lön de är berättigade till. Arbetarna är för det mesta migranter som lever under enkla omständigheter och för dom är renhållningsarbetet eftertraktat med 17.500 rupier i månaden för 8 timmars arbete om dagen sex dagar i veckan. Sjukförsäkring, arbetskläder, skyddsutrustning, regelbundna hälsokontroller och betald ledighet för nationella helgdagar ingår också. Totalt räknar man med att renhållningen här kostar runt 60 miljoner rupier om året, d v s cirka 8 miljoner svenska kronor.

20190222-093154

KR Market är i princip öppet dygnet runt, hela året om. Marknaden stänger bara mellan midnatt och klockan tre men då sker många leveranser så ytorna är aldrig tomma. Här produceras mellan 80 och 100 ton avfall varje dygn. Mer när det är festivaler och nationella helgdagar. Renhållningen måste alltså ske dygnet runt och arbetet delas upp i tre skift. Varje arbetsgrupp tar hand om 300 längdmeter och det mesta arbetet sker helt manuellt.

20190222-085702

Insamlat avfall körs i mindre kärror till lätta lastbilar som i sin tur kör bort avfallet till en större samlingsplats där komprimering och omlastning sker till tunga lastbilar för den sista transportsträckan till kompost och deponi. Det hela är idag mycket slitsamt och i den nya avfallsplanen som staden antagit kommer sopsortering att ske på nya avfallsplatser för uppdelning i komposterbart och icke-komposterbart avfall. Inom kort kommer man också att bygga en ny toalettbyggnad eftersom den gamla vid avfallsplatsen är utsliten och läckage uppstår.

En annan utmaning för avfallshanteringen är den årliga monsunperioden med ständiga skyfall och översvämningar. Också här räknar man med att den nya avfallsplanen kommer att ge stora förbättringar inom relativt kort tid efter genomförandet.

20190222-094518

Vi diskuterar hur man bäst synliggör renhållningsarbetet och skapar förståelse för vad avfallshanteringen kostar och vilka åtgärder som behövs för att kunna arbeta kostnadseffektivt i framtiden. Precis som hemma är renhållning ett lågstatusjobb som är osynligt när arbetet väl har gjorts och allt är rent. På KR Market städas alla ytor tre gånger varje dag hela året om men nytt avfall bildas hela tiden i en aldrig sinande ström. Och männen och kvinnorna i renhållningsarbetet städar dag in och dag ut för att hålla marknaden så ren det bara går. Men det är en tuff kamp, varje dag.

20190222-103731

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB