Plugga grönt på SLU

Foton tillhör: Frida Lundgren

Vilka är @pluggagront och vad studerar de?
Rösterna bakom instagramkontot @Pluggagrönt är tre studenter vid Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp. Tim-Theodor Jakobsson läser 4:e året som landskapsarkitekt, Hanna Jalilvand Forslund läser 3:e året som trädgårdsingenjör odling och Frida Lundgren som tidigare har läst 1 år som trädgårdsingenjör design men läser nu 2:a året som landskapsingenjör. Tillsammans bevakar dem aktuella händelser på området och representerar deras respektive utbildningar.

Bakgrund
Idag då den absolut största delen av vår informationshämtning sker via internet, väljer allt fler universitet att allt oftare synas och verka även inom den digitala sfären. SLU är inget undantag och gav uppdraget till ett antal studenter för att själva förmedla sin studietid för snart tre år sedan. @pluggagrönt är sedan dess i gott sällskap tillsammans med syskonkanalerna @pluggadjur, @pluggahållbart @pluggaskog och @slu.greenstudies. Samtliga konton är studentdrivna kampanjer som visar hur det är att vara student på SLU. Innehållet skiljer dem emellan, men gemensamt är att studenterna styr helt själva över struktur och innehåll i flödet.

Sveriges Lantbruksuniversitet må vara ett av landets minsta lärosäte till antalet elever, men är sällan sena med att skryta om att vara längst. Från Alnarp i söder via Flyinge, Skinnskatteberg och Uppsala till Umeå i norr – där de även har en ambitionen att växa.

Kanaler
Kommunikationen sker primärt via sociala medier med Instagram och Facebook som flaggskepp men deltar vanligtvis utöver det ett par gånger om året på publika evenemang som t ex vid öppet hus samt program- och näringslivsdagar. Intentionen är inte enbart att nå en bred allmänhet och rekrytera nya studenter, men överbrygga mellanrummet mellan programmen och mellan institutionen och studenter.

Innehåll
Följare får en inblick i hur det är att studera på SLU Alnarp genom bilder och texter om aktuella kurser, lärosalar, forskningslaboratorier, den omgivande parken och studieresor varvat med kortare intervjuer med studenter, lärare, examinerade och yrkesverksamma. Förutom inlägg som har direkt koppling till studierna ges dessutom tips på aktiviteter samt återkommande inslag som allmänbildade #veckansväxt och #lommamedomnejd som knyter an och guidar till lokala sevärdheter. Men kanske är den främsta uppgiften att fånga och förmedla en känsla av hur det är att studera i allmänhet och på Alnarp i synnerhet.

SLU

Vi tror på personliga berättelser
Sedan starten har vi utgått från våra egna erfarenheter och vi fortsätter att lyfta det vi själva tycker är intressant. På så sätt tror vi kunna influera och skapa meningsfullt innehåll till våra kanaler. Den här typen av kommunikation har vuxit otroligt starkt på bara några år och det är nästan så att det är svårt att föreställa sig hur det var innan det var möjligt att kontakta en representant för en specifik utbildning med några knapptryck eller bara följa med flödet i realtid. Det visar en tydlig trend på något som vi förmodligen kommer att se mycket av framöver.

Att vara student
SLU Alnarp är ett litet och intimt universitet som är placerat mitt bland åkrar i typisk skånsk landsortsmiljö, bidrar till att trösklarna känns särskilt låga. Dessutom är initiativen till gemenskap är många, inte minst tack vare Alnarps studentkår och kommittéer.

Skalan, som upplevs påtagligt liten, har samtidigt mycket stor kompetens och kapacitet att påverka på samhällelig nivå. SLU som universitet har täta samarbeten med näringsliv och andra aktörer via innovationsplattformar, (Partnerskap Alnarp, Movium och Green Innovation Park för att nämna några), som även studenter har tillgång att utveckla idéer tillsammans med under hela studietiden. Att studera vid en förhållandevis mycket liten institution, men där merparten av den ledande forskning inom den gröna sektorn bedrivs på campus, är inget annat än en ynnest.

Unikt för campus Alnarp är parken som rymmer sällsynt brett sortiment av växer och med ett av världens största trädgård- och landskapslaboratorium. Det är otrolig pedagogisk resurs som samtliga program nyttjar på ett eller annat och sätt och den speciella miljön präglar förmodligen studierna mer än något annat.

Med den här artikeln hoppas jag väcka intresse för SLU och SLU:s utbildningar som kretsar kring de samhällsutmaningar vi står inför genom hållbar och klimatsmart matproduktion, energi- och råvaruförsörjning och hälsosamma livsmiljöer för människor, djur och växter.

Frida Lundgren, studentkommunikatör, Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp

Fakta

Skribenter:
Tim-Theodor Jakobsson (4:e året landskapsarkitekt),
Hanna Jalilvand Forslund (3:e året trädgårdsingenjör odling),
Frida Lundgren (2:a året landskapsingenjör)
Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp

www.instagram.com/pluggagront/
www.slu.se/pluggagront