Det gröna Indien 2 – rent vatten i Pune

Foto: ACAMA AB

Pune är en stad på drygt 4 miljoner invånare och kallas ibland för det indiska Oxford eftersom många kända lärosäten finns här, I den täta stadsbebyggelsen finns förstås en stor miljöbelastning med alla lastbilar, personbilar och inte minst scooters som trafikerar gatorna. Faktiskt är det så att det finns ett talesätt: om du klarar att köra i Pune då klarar du att köra varsomhelst i världen

Smogen i innerstaden känns så fort man vevar ner rutan. Värst är det under vintermånaderna november och december när dom svala temperaturerna håller partiklarna nere mot marken. Och när monsunen kommer i juni då kallas det första skyfallet för ”the acid rain” för det är både surt och fullt med föroreningar. Så problemen finns men man arbetar aktivt på miljöförbättringar på olika sätt och här spelar utemiljöerna en viktig roll.  

En tydligt synlig insats är alla vit och rödfärgade trädstammar som finns längs vägarna och i parkerna. Detta visar att träden är offentligt ägda och förbjudna att skada eller fälla utan myndigheternas skriftliga tillstånd. Annars väntar böter. Träden som det offentliga rummets gröna lunga är man väldigt medveten om.

Andra miljöinsatser, inte minst i de privata, nyanlagda bostadsområdena är också intressanta. I många lägenhetsområden bygger man sitt eget omgivande utomhusmikroklimat med syresättande, renande och skyddande växtlighet lika omsorgsfullt som man skapar ett hälsosamt och trivsamt inomhusklimat. Och så har också vårt hotell gjort som har en egen omgivande grönska som skydd mot den kargare och ganska miljöbelastade omgivningen.

Många vattendrag i storstäderna är hårt miljöbelastade och rent vatten blir en allt viktigare fråga. Faktiskt är det så att den mesta fisken som konsumeras i Pune kommer antingen från saltvattensfisk i Arabiska sjön eller från sötvattensfisk från avlägsna sjöar och floder, som Godavari och Krishna floderna, som fortfarande är rena vatten. Men det finns ren sötvattensfisk på närmare håll ännu.

Vi åkte ut till färskvattenreservoaren Ujani-dammen och byn Bighwan för att följa med några fiskare ut på vattnet.

Fiskarna lider inte under luftföroreningarna utan har ett annat påtagligt problem. Tilapi-fisken har tagit över och konkurrerat ut andra fisksorter i den jättelika dammen. Ghogharya, musalya och chambari fiskarna finns inte att fånga mer. I gengäld har fiskarna på senare år fått ett nytt levebröd under vinterperioden, fågelskådning. För hit kommer många fågelskådare för att se och uppleva de många fågelarterna, inte minst stora och små flamingos och cormorantfåglar.

Avslutningsvis så bad vi fiskarna, som är bröder och kusiner inom familjen Nangare, att få ta en gruppbild på oss alla.

English Summary: The Green India part 2 – Pure water in Pune

Pune, a city of 4 million, is sometimes called the Oxford of the east, due to it’s renowned university and educational institutions. In the tight city planning all the cars and scooters seem to create almost a wall of smog. And it is not easy traffic to drive in, some say “If you can drive in Pune, you can drive anywhere in the world”.

Many waters near the big cities are badly strained environmentally. So we went 2 hours out of the city to Ujani Reservoir by the village of Bighwan, to join a few fishermen out on the ater.

These fishermen are not struggling with smog, but have different problems to face. The tilapi fish has taken over the reservoir by competing out all other fish from the giant reservoir. Ghogharya, musalya and the chambari fish is no longer around here.

But the fishermen stay true to their ways and keep on living their earnest lives in the village. We got to take a picture with these kind fishermen as you can see in the final picture.

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB