Kyrkogård

Säkra materiallyft och gravstenshantering

Säkerhetsfrågorna vid materiallyft och gravstenshantering är viktiga. Det är knappast riskfritt att utsätta en gravsten för ett säkerhetstest, och då pratar vi inte bara om att stenen kan välta och skada personalen eller besökare.

[…]

Gata

Satsa på strategiskt underhåll i utemiljön

Klicka här för våra webbkurser Sammanfattningsvis: Sätt realistiska mål i förhållande till din budget och uppdrag Analysera funktionen av ytorna över tid Bestäm vilka åtgärder som ryms inom drift och underhållet, planerat som avhjälpande Legitimera […]