Slitsamt höstarbete på kyrkogården
Kyrkogård

Slitsamt höstarbete på kyrkogården

När sommaren övergår i höst börjar en ny etapp i kyrkogårdens ”årshjul”. Semestrarna är slut och planteringarna är som finast.. […]

Kyrkogårdsteatern i Kalmar
Kyrkogård

Kyrkogårdsteatern i Kalmar

Vi har intervjuat Birgitta Linåker som är chef för begravnings- och serviceverksamheten i Kalmar, om deras kyrkogårdsteater. Här följer intervjun. […]

Gräv och schaktarbeten
Gata

Många risker i grävarbetet

Att gräva och schakta innebär ofta att vi utsätter oss för olycksrisker genom att tänja på säkerheten för att göra jobbet lite snabbare och enklare. Vad är det vi inte får glömma av? […]

Nya begravningsplatser
Kyrkogård

Fokus på nya begravningsplatser

Under våra kurser har vi haft ett flertal interaktiva, trendspanande frågor med kursdeltagare från hela vårt avlånga land.. […]

Framtidens kyrkogård
Kyrkogård

Framtidens kyrkogård – i ständig förändring

Begravningsplatser är som samhällsfunktion ansvarig för att avlidna begravs på ett värdigt sätt, och är som fysisk plats väl integrerad i stadsbilden. […]

Ängar och gröna murar
Kyrkogård

Ängar och gröna murar

Begravningsplatser med vilda växter för biologisk mångfald […]

Hur gör vi kyrkogårdarna driftvänliga?
Kyrkogård

Hur gör vi kyrkogårdarna driftvänliga?

Uppgiften att bevara kulturarvet innebär förstås en väsentlig inskränkning i möjligheten att göra kyrkogårdarna driftvänliga […]