Vi får inte slarva med släntlutningen
Gata

Vi får inte slarva med släntlutningen

Utan rätt lutning måste vi stämpa.

Tänk dig att ni gräver i en två-filig väg och det finns grönytor intill den filen där ni ska gräva.. […]

Framtidens kyrkogård
Kyrkogård

Framtidens kyrkogård – i ständig förändring

Begravningsplatser är som samhällsfunktion ansvarig för att avlidna begravs på ett värdigt sätt, och är som fysisk plats väl integrerad i stadsbilden. […]

Ängar och gröna murar
Kyrkogård

Ängar och gröna murar

Begravningsplatser med vilda växter för biologisk mångfald […]