Skog & Natur Kurs
Kurser

Tätortsnära skog- och natur

Hur synliggör och uppvärderar vi en hållbar förvaltning av tätortsnära skogar och naturmark? […]

Kyrkokardens-Vintervaghallning
Kurser

Kyrkogårdens vinterväghållning

Acama ordnar nu en livesänd webbkurs i ett viktigt vardagsämne för att upprätthålla huvudmannens samhälls- och arbetsmiljöansvar. Kursen ges som livesänd halvdagsutbildning med interaktiva frågor i chatten. […]

Skötselbeskrivningar
Kyrkogård

Skötselbeskrivningar i Norrköping

Inför säsongen 2021 har vi på kyrkogårdsförvaltningen i Norrköping arbetat fram ett material som ska vara ett stöd för driften av våra kyrkogårdar. […]