Gata

GIS och markskötsel

Ett digitalt kartmaterial är lättare att hålla levande än analoga papperskartor. 

[…]

Park

Återskapande av våtmark

Våtmarken har en viktig roll för den biologiska mångfalden, och när den förändras drabbar det massor av djur och växter som lever där.

[…]