Kurser

Styra och räkna – park

Till vintern 2021 introducerar vi vårt nya kompetensutvecklingsprogram för kommunaltekniska verksamheter. […]

Lekplatser
Park

Viktiga vägval för lekplatserna

En nyckelfråga är centraliseringen där man i tätorter och städer satsar på större eller mindre aktivitetsparker med naturmaterial och vattenlekmiljöer.. […]