Lekplatser
Park

Viktiga vägval för lekplatserna

En nyckelfråga är centraliseringen där man i tätorter och städer satsar på större eller mindre aktivitetsparker med naturmaterial och vattenlekmiljöer.. […]