Eftersatt markunderhåll förstör våra anläggningar
Gata

Eftersatt markunderhåll förstör våra anläggningar

Många gånger har vi fullt fokus på våra nya markanläggningar. Vi vill ha full tillgänglighet, utsmyckning, lekvärde, trygg utemiljö och gärna klimatsmarta lösningar.. […]

Hur får vi mer pengar till parkerna?
Park

Hur får vi mer pengar till parkerna?

Sanningen är att det blir allt svårare att få tillräckligt med pengar till park- och naturverksamheterna. Inte lite svårare, mycket. Varför är det så? […]

Lekplatser
Park

Viktiga vägval för lekplatserna

En nyckelfråga är centraliseringen där man i tätorter och städer satsar på större eller mindre aktivitetsparker med naturmaterial och vattenlekmiljöer.. […]

Gata

Hur prioriterar man i driften?

Att prioritera i driften är inte lätt. Det gröna ställs mot det svarta och det vita ställer till det ännu mer. Vad måste utföras och vad kan man avstå ifrån? 

[…]