Gata

Nya trender i drift och underhåll

Denna artikel bygger på mitt föredrag på trafik- och gatudagarna hos Sveriges Kommuner och Landsting måndagen den 14 oktober. Vad är det som händer i branschen inom DoU och vad behöver utförare och beställare tänka på?

[…]

Gata

Cykelfarten avslöjar dåliga beläggningar

Låga farter med cykeln avslöjar defekter på beläggningen som i bilen uppfattas som spårkänsligt och med ökad risk för vattenplaning. Läs mer i Reino Raitalas nya artikel.

[…]